ОДРЖАНА ИЗБОРНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА

На седници је разматран Извештај о раду у протеклом периоду а главне активности су биле потписивање и примена колективних уговора у синдикалним организацијама и постизање ефикасније заштите права из рада и по основу рада, као и побољшање материјалног положаја запослених у овој делатности.

За председника за наредни мандатни период изабран је КАБИЋ ДРАГАН – ЈАТ Кетеринг а за секретара ЦВЕТКОВИЋ ПРЕДРАГ – Хотели „Славија“.

За председника Савеза самосталних синдиката Београда предложожен је Драган Тодоровић а за секретара Жељко Каралејић.