ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСАНОМ АНЕКСУ IV ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Обавештавамо вас да је дана 30.09.2020. у просторијама Владе Републике Србије потписан Анекс IV Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије .

POTPISIVANJE SLIKA 2

Потписаним документом регулисано је да запослени који привремено одсуствују са рада због потврђене заразне болести Covid-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања њихових послова и радних задатака, остварују право на накнаду зараде у висини од 100% основа за накнаду зараде. Анексом IV утврђен је и начин исплате зарада по овом основу, као и документација коју је неопходно да запослени доставе у циљу доказивања здравственог стања због којег су приморани да одсуствују са рада.

Опширније: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСАНОМ АНЕКСУ IV ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА