ОБЈАВЉЕН ВОДИЧ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ОД КУЋЕ

Како би се послодавцима и радницима олакшао рад у новонасталој ситуацији, изазваној пандемијом Ковида 19, Управа за безбедност и здравље на раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, израдила је Водич за безбедан и здрав рад од куће.

Послодавцима, који су обезбедили рад од куће својим запосленима, овај водич пружа практичне смернице, као нпр. обавезе и одговорности послодаваца и запослених; услове које радни простор који је опредељен као радно место код куће треба да испуњава; брига послодавца о здрављу својих запослених, укључујући и ментално здравље; процена ризика и праћење безбедности и здравља на раду запослених који раде од куће; пријава повреда на раду приликом рада од кућe...

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=149879996940633&id=100175365244430

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Данас је у Савезу самосталних синдиката Београда потписан Споразум о продужењу важења Колективног уговора код послодавца, на период од три године, између Савеза самосталних синдиката Београда и Синдикалне организације запослених у Савезу самосталних синдиката Београда.

 

Споразум су потписали, председник Драган Тодоровић у име Савеза самосталних синдиката Београда и Милика Шијак председник Синдикалне организације запослених у Савезу самосталних синдиката Београда.

Запослени чине срж сваке организације и њихова права, обавезе и одговорности морају бити уређенe, како би и спремност за рад и залагање, њихова мотивисаност за даље унапређивање знања и вештина и напредовање у послу, имали јаку потпору и у одредбама Колективног уговора, са крајњим циљем успешног функционисања Савеза самосталних синдиката Београда.

ОДРЖАНА ПЕТА СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА

26.11.2020. године

У Савезу самосталних синдиката Београда одржана је пета седница Председништва Савеза самосталних синдиката Београда.

1 1

 

1 1

Фокус ове седнице била је епидемиолошка ситауција у Србији, јер се због пандемије корона вируса много тога променило у начину живота и рада. У Савезу самосталних синдиката Београда предузете су све мере заштите живота и здравља запослених. Стручне службе свакодневно пружају помоћ чланству у превазилажењу проблема изазваних корона вирусом.

Разговарало се и о могућностима смањења негативних последица акуелне пандемије на положај запослених и привреде, те да сви социјални партнери морају исказати висок ниво одговорности приликом суочавања са свим проблемима.

ПИТАЈ СИНДИКАТ

 

„ВИ ПИТАТЕ, СИНДИКАТ ОДГОВАРА“


Савез самосталних синдиката Београда, покренуо је у  сарадњи са днвним листом „Политика“ Пројекат „Ви питате, Синдикат одговара” –  то ће бити  нова  недељна рубрика која ће убудуће на страницама листа „Политика” бити објављивана сваког уторка, почев од 4. децембра. На мноштво најразличитијих питања из области радно-правне заштите и радног законодавства за читаоци „Политике”, одговараће експерти и дугодишњи правници са положеним правосудним испитом из Савеза самосталних синдиката Београда.

ОПШИРНИЈЕ

„ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА“ у Савезу самосталних синдиката Београда

СВАКЕ ПРВЕ СРЕДЕ У МЕСЕЦУ, ДЕЧАНСКА 14/2, ОД 09,00 ДО 15,00 САТИ, ОТВОРЕНА СУ ВРАТА ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА АЛИ И ЗА ОНЕ КОЈИ ТО НИСУ

ЗАКАЗИВАЊЕ НА ТЕЛЕФОН О11/2021-930

СВИ ОНИ КОЈИ ИМАЈУ ПИТАЊА И ПРОБЛЕМЕ У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ РАДНОГ   ОДНОСА,    ЗАПОШЉАВАЊА, РЕГУЛИСАЊА ПРАВА НА ПЕНЗИОНИСАЊЕ, МОБИНГ И СЛИЧНО, МОГУ ДОЋИ У САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИЦИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СА ВИШЕГОДИШЊИМ ИСКУСТВОМ СУ НА РАСПОЛАГАЊУ И БЕСПЛАТНО ЋЕ ПРУЖИТИ АДЕКВАТНУ СТРУЧНУ ПОМОЋ И ДАТИ САВЕТ

 

КАКО ДА СЕ УЧЛАНИТЕ?

Ако желите да формирате Синдикалну организацију у вашем предузећу или установи, потребно је да се попуне појединачне приступнице Самосталног синдиката  и да се на заједничком састанку донесе одлука о формирању Синдикалне организације, изабере председник и чланови органа Синдикалне организације.

 

Запослени који желе да буду чланови Самосталног синдиката, а немају могућност синдикалног организовања у средини у којој раде, могу се учланити појединачно и остварити своја права у Савезу самосталних синдиката Београда.

 

Сву потребну помоћ око формирања и регистровања Синдикалне организације пружа Самостални синдикат којем по грани или делатности припада предузеће или установа.