ОБЕЛЕЖЕН 22. МАРТ – ДАН САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА

    Данашњом радно-свечаном седницом Већа Савеза самосталних синдиката Београда, обележен је дан Савеза самосталних синдиката Београда и 118 година од формирања Београдског радничког друштва чија су Правила власти потврдиле 22. марта 1901.године, па је тај датум установљен као Дан Синдиката Београда.
    Поред чланова Већа Савеза самосталних синдиката Београда седници су присуствовали и носиоци функција Синдиката и Савеза синдиката Републике,  Града Београда, Града Ниша и Крагујевца, предсeдавајући и секретар СЕС-а Града Београда као и уредник  Дневног листа „Политика“.
    Председник Савеза самосталних синдиката Београда, Томислав Бановић у свом реферату,  подсетио је на богату синдикалну прошлост. Пракса је показала да је Синдикат био најуспешнији у својој борби онда када је имао јасне циљеве и када је био јединствен.
Дијалог јесте најбољи начин да се дође до циља, међутим Синдикат се не одриче других метода синдикалне борбе, протеста и штрајкова. И данас пред Синдикатом су бројни задаци и велика одговорност. Реформе и промене које се одигравају у свим сферама живота намећу потребу да Синдикат буде флексибилнији, јединственији, доследнији и упорнији у својим захтевима, мора у свим изменама радног законодавства учествовати као равноправни партнер, како би на најефикаснији начин заштитио своје чланство.
    На данашњој седници, поводом  22. Марта - Дана Савеза самосталних синдиката Београда, уручена је Специјална награда Савеза самосталних синдиката Београда Дневном листу „Политика“ за успешну пословну сарадњу.
    Председник Томислав Бановић је информисао да је делегација Савеза самосталних синдиката Београда у саставу: председник ССС Београда, секретар ВССС Београда и потпредседник ВССС Београда учествовала у раду Европске конференције Синдиката (ЕКС) на тему: „Транспорт и мобилност у европским главним градовима, побољшање услова за рад и живот, која је одржана од 18. до 20. марта 2019.године у Софији – Бугарска, а у организацији Европског синдикалног институтута (ЕТУИ)
    На овој  Конференцији донета је Одлука  да Савез самосталних синдиката Београда буде домаћин Европске конференције Синдиката 2021.године.

П р е д с е д н и к
Томислав Бановић

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УПРАВЕ БЕОГРАДА

upr    Чланови Градског одбора управе Београда информисани су о завршним преговорима на изради Посебног колективног уговора за државне органе и Посебног колективног уговора за запослене у АП и јединицама локалних самоуправа.
    Представници Синдиката у преговорима су посебно инсистирали на појединим питањима, тј. права запослених, као што су: јубиларне награде, минули рад, накнада трошкова за одлазак и повратак са посла и слично.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

1 1На седници су  чланови Градског одбора информисани да је потписан Посебан колективни уговор за установе културе, чији је оснивач Град Београд, а да  је ступио на снагу 29. јануара 2019.године.

Донети су закључци у складу са активностима Републичког одбора Самосталног синдиката у установама културе и анализирана актуелна ситуација у установама Београда.

Такође, су изабрани представници Градског одбора у Комисију за тумачење и праћење примене Посебног колективног уговора.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАДА

DSC01350    Разматране су активности и овог Одбора и Преговарачке групе за израду новог Посебног колективног уговора за предшколске установе Београда. Предложена решења и измене представљају побољшање услова рада и социјално – материјалног положаја запослених у овој делатности у Београду.

    Такође, ради се на обезбеђењу средстава у износу од 9.600 динара за куповину новогодишњих пакетића за децу запослених.

КАКО ДА СЕ УЧЛАНИТЕ?

Ако желите да формирате Синдикалну организацију у вашем предузећу или установи, потребно је да се попуне појединачне приступнице Самосталног синдиката  и да се на заједничком састанку донесе одлука о формирању Синдикалне организације, изабере председник и чланови органа Синдикалне организације.   
Запослени који желе да буду чланови Самосталног синдиката, а немају могућност синдикалног организовања у средини у којој раде, могу се учланити појединачно и остварити своја права у Савезу самосталних синдиката Београда.
Сву потребну помоћ око формирања и регистровања Синдикалне организације пружа Самостални синдикат којем по грани или делатности припада предузеће или установа.