ОДРЖАНА ПОСЛЕДЊА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРВОГ ДЕЛА ПРОЈЕКТА“ПСИХОЛОШКО ОСНАЖИВАЊЕ ЧЛАНОВА СИНДИКАТА“

sednicaПоследња од 6 радионца, у оквиру првог дела Пројекта „Психолошко оснаживање запослених“, у организацији Савеза Самосталних синдиката Београда, под називом „ Невербална комуникација“, одржана је 13. јуна у Београду, на којој су учествовале представнице Самосталних синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда.

Подсећања ради, Пројекат носи назив „Психолошко оснаживање чланова синдиката“, а који, поред програма за пружање бесплатне психолошке помоћи и подршке члановима синдиката, има за циљ и едукацију представника синдиката. Тема првог циклуса радионица била је „Вештине комуникације“, где је на свакој од радионица обрађена по једна техника, а на последњој, под називом „Невербална комуникација“, учеснице су имале прилику да примене и виде како правилна употреба невербалне комуникације служи као ефективно средство комуникације, што последично доводи до успешнијег личног и професионалног развоја и раста како особа које савладавају ту вештину, тако и организације којој припадају.

Сама чињеница, да се различити аспекти комуникације састоје од 55% покрета, положаја тела и гестова, 38% тоналитета, боје и јачине гласа и само 7% речи или вербалне комуникације, говори о великом значају невербалне комуникације.

На последњој радионици је закључено да су ове  вештине  значајне за успостављање квалитетне комуникације и  добрих међуљудских односа (који подижу мотивацију и успешност запослених, јачају лојалност и посвећеност послу и организацији, подижу ефикасност тимског рада, ослобађају и покрећу креативност и иновативност, појашњавају положаје, улоге и одговорност запослених унутар организације и утичу на изградњу доброг „имиџа“ фирме).

Увидевши на личним примерима ефекте ових вештина, учеснице су показале велику заинтересованост за наставак сарадње у даљим активностима Пројекта, које су најављене за септембар 2019.

РЕГИОНАЛНИ СКУП НА ТЕМУ „ИСКУСТВА У РАДУ ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ САВЕТА“

У организацији Савеза самосталних синдиката Београда и  Фондације Фридрих Еберт Штифтунг  у Пролом бањи – хотел Радан, од 19. до 21. маја 2019.године, одржан је први Регионални скуп – Округли сто на тему „Искуства у  раду локалних социјално-економских савета“ -Како  унапредити социјални дијалог на локалном нивоу.

    Испред Савеза самосталих синдиката Београда – домаћина, председавали су: Драган Тодоровић, потпредседник и Жељко Каралејић, секретар, који су и чланови Социјално-економског савета Града Београда. У раду овог скупа учествовали су Душко Вуковић, потпредседник ССС Србије и Зоран Савић, чланови Социјално-економског савета Републике Србије, а из Региона  представници Синдиката: БСПСХ  Тиране- Албанија,  ССМ  Скопља-Северна Македонија, ФТТУБ Софије- Бугарска, ССС БИХ Сарајева-Федерација Босне и Херцеговине и ССРС Бања Луке - Републике Српске.

    Присутни су информисали о стању, генези настанка социјално-економских савета и о њиховом функционисању. Изнете су  разне специфичности, указано на многе тешкоће и проблеме (ауторитативна власт и одсуство демократије, недостатак репрезентативности социјалних партнера, послодавачких организација на нивоу локалних самоуправа и сл.).

Заједничка карактеристика је да постојање и функционисање социјално-економских савета нису на задовољавајућем нивоу –  више су формалистички, него суштински.

    Сви присутни су се такође сложили да Синдикат као један од социјалних партнера – учесника у трипартитном или двопартитном телу,  има највећи интерес за формирање и рад социјално-економских савета,  јер је то предуслов за квалитетан социјални дијалог са социјалним партнерима и остваривање основне улоге – заштита материјалног и социјалног положаја запослених, односно већи утицај на законска решења, која регулишу материјално, социјални и радно-правни статус запослених.

    Након дводневног рада учесници су  усагласили  Закључке:
    -сачињавање и потписивање заједничког Споразума о регионалној сарадњи која ће представљати платформу за наредни сусрет – Конференцију главних градова,
    -неопходност промене метода рада и деловања Синдиката на свим нивоима. Заузимање проактивнијег става, више иницијатива и конструктивних предлога,
    -неминовност трипартитног социјалног дијалога у којем Синдикат мора бити активнији  и наметљивији, са својим констуктивним аргументованим и оправданим решењима која произилазе из релевантних анализа, анкета и слично,
    -јачање капацитета сва три партнера у социјалном дијалогу

ОДРЖАНЕ ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ПСИХОЛОШКО ОСНАЖИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

1 1Едукативне радионице за психолошко оснаживање запослених одржане су 15. и 16. маја у Савезу самосталних синдиката Београда, на којој су учествовали представници Савеза Самосталних синдиката Београда и представнице Самосталних синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда. Теме радионица биле су: „Вештине дискутовања и решавање конфликата (успостављање продуктивног дијалога)“ и „Стандарди комуникације (похвала, уважавање и мотивисање)“.

Поред усвајања вештина комуникације које су од значаја за успостављање продуктивног дијалога и решавање конфликтних ситуација, учесници су кроз интерактиван рад разменили искуства, изнели проблеме са којима се сусрећу у синдикалном раду и међуљудској комуникацији у својим организацијама.

1 2Полазећи од тога, да је један од најмоћнијих облика људске комуникације похвала, учесници су имали прилику да примене и виде како ефективна похвала није само магловита реченица „добар посао“, већ да она даје информацију која помаже другима да одрже високо постигнуће и мотивише их да испуне или надмаше очекивања. На радионици је закључено да, иако је похвала једна од вештина комуникације коју је најлакше применити, најчешће је најмање у употреби, са образложењем да се похвала подразумева. Увидевши на личним примерима ефекат похвале, учесници су показали велику заинтересованост за употрбу ове технике у свом синдикалном раду.

С обзиром на то да у свакој међуљудској интеракцији постоји реалан ризик од неуспеха или неразумевања који је често последица лоше комуникације а не лоших намера, велика пажња на радионицама била је посвећена усвајању вештина које су од значаја за успостављање добрих међуљудских односа.

КАКО ДА СЕ УЧЛАНИТЕ?

Ако желите да формирате Синдикалну организацију у вашем предузећу или установи, потребно је да се попуне појединачне приступнице Самосталног синдиката  и да се на заједничком састанку донесе одлука о формирању Синдикалне организације, изабере председник и чланови органа Синдикалне организације.

 

Запослени који желе да буду чланови Самосталног синдиката, а немају могућност синдикалног организовања у средини у којој раде, могу се учланити појединачно и остварити своја права у Савезу самосталних синдиката Београда.

 

Сву потребну помоћ око формирања и регистровања Синдикалне организације пружа Самостални синдикат којем по грани или делатности припада предузеће или установа.