У САВЕЗУ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА ОДРЖАН САСТАНАК СА ПОМОЋНИКОМ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА БЕОГРАДА АНДРЕЈОМ МЛАДЕНОВИЋЕМ

Председник Савеза самосталних синдиката Београда Драган Тодоровић и секретар Већа Савеза самосталних синдиката Београда Жељко Каралејић, одржали су данас састанак са помоћником градоначелника града Београда Андерејом Младеновићем.

Предмет разговора биле су актуелне теме које се тичу непосредне сарање синдиката и градске власти. Посебно је посвећена пажња раду Социјално-економског савета града Београда и одређеним проблемима у његовом функционисању. Постигнут је договор да у наредном периоду рад Социјално – економског савета буде ефикаснији у решавању многих нагомиланих проблема како за запослене и послодавце, тако и за грађане града Београда.

1

2

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА И ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОВЕ ДЕЛАТНОСТИ

У Савезу самосталних синдиката Београда, дана 21.10. 2020. године, одржана је проширена седница Градског одбора самосталног синдиката културе, на којој су поред чланова градског одбора учешће у раду узели и председници синдикалних организација из установа културе града Београда. Седницом је председавала Мирјана Димитријевић председник ГОСС културе, а истој је присуствовао председник Савеза самосталних синдиката Београда Драган Тодоровић.

Седница је одржана у циљу непосредног упознавања руководства ГОСС културе и председника синдикалних организација и сагледавања актуелних проблема. Договорен је начин рада, да се благовремено указује на сва питања и проблеме, како би се нашла решења и на најефикаснији начин заштитила права и интереси запослених у овој делатности.

Такође, разговарало се о функционисању установа културе у отежаним условима због пандемије Ковид-19.

Оджан Форум на тему: ГДЕ ЋЕ СЕ ЗАПОСЛИТИ ГЕНЕРАЦИЈА ИЗ КАРАНТИНА?

Фондација Фридрих Еберт у сарадњи са Business Info Group, организовала је, данас, Форум на тему „ Где ће се запослити генерације из карантина?“. Учесници овог Форума били су:

Ана Стојановић руководилац сектора за дуално образовање и образовне политике у ПКС;

Марко Перић председник Секције младих Савеза самосталних синдиката Београда;

Јелена Жарковић професор Економског факултета у Београду;

Јана Шарић координаторка Центар Е8;

На овом Форуму дати су одговори на теме:

- Зашто је забрињавајућ феномен генерације из карантина;

- Да ли су млади у групи оних који ће највише осетити економске последице пандемије;

- Зашто је транзиција школа-посао још тежа у новим околностима;

- Какве резултате можемо очекивати од државног програма “Моја прва плата”;

- Има ли доброг рецепта за превазилажење проблема смањених шанси да се нађе посао.

forum

Највише интересовања привукла је тема „Какве резултате можемо очекивати од државног програма “Моја прва плата”, па је указано на мањкавости овог програма, почевши од тога да он мора бити продукт свих заинтересованих страна. Млади као циљна група овог пројекта нису се сложили да се давања предвиђена пројектом могу назвати „Mоја прва плата“.

Марко Перић председник Секције младих Савеза самосталних синдиката Београда, посебно је истакао предност младих учлањених у синдикат у периоду пандемије КОВИД-19, јер су као чланови синдиката били информисани о правима и обавезама и пружена им је адекватна правна помоћ како би сачували своја радна места.

Напоменуо је да се Секција младих Савеза самосталних синдиката Србије бавила овим проблемима и иницирала Анкету о промењеним условима рада код младих у земљи и региону, како би потпуније сагледала промене и тенденције у области радно-правних прописа и правовремено указала на изазове за положај младих, како радника, тако и оних који траже посао.

БАРОУ У ПИСМУ ОРБОВИЋУ: НЕОПХОДАН ДРУШТВЕНИ УГОВОР

image001Генерални секретар Међународне конфедерације синдиката, Шаран Бароу, изјавила је, поводом 7. октобра - Међународног дана достојанственог рада, да ће синдикати широм света удружити напоре, захтевајући достојанствен рад и Друштвени уговор неопходан за опоравак и јачање отпорности друштва.

Она је, у писму председнику Савеза самосталних синдиката Србије, Љубисаву Орбовићу, навела да достојанствен рад мора постати централна тачка активности свих владе, „јер ће се само тако обезбедити одржив развој, раст у чијим ће плодовима уживати сви и светска привреда у којој ће на првом месту бити човек“.

(писмо у целини)

Опширније...

КАКО ДА СЕ УЧЛАНИТЕ?

Ако желите да формирате Синдикалну организацију у вашем предузећу или установи, потребно је да се попуне појединачне приступнице Самосталног синдиката  и да се на заједничком састанку донесе одлука о формирању Синдикалне организације, изабере председник и чланови органа Синдикалне организације.

 

Запослени који желе да буду чланови Самосталног синдиката, а немају могућност синдикалног организовања у средини у којој раде, могу се учланити појединачно и остварити своја права у Савезу самосталних синдиката Београда.

 

Сву потребну помоћ око формирања и регистровања Синдикалне организације пружа Самостални синдикат којем по грани или делатности припада предузеће или установа.