ИНФОРМАЦИЈА

о учешћу на виртуелној ЕКТУН конференцији на тему
„Опоравак рада од пандемије и дешавања у европским главним градовима“

Picture1

Европска мрежа синдиката главних градова (ЕКТУН) у сарадњи са Европском конфедерацијом синдиката (ЕКС), Европским синдикалним институтом (ЕТУИ) и уз организациону подршку колега из синдиката Лисабона, организовала је 23 и 24. фебруара 2021. године виртуелну конференцију на тему „Опоравак рада од пандемије и дешавања у европским главним градовима“. У име Савеза самосталних синдиката Београда у раду конференције учествовали су Драган Тодоровић, председник и Жељко Каралејић, секретар.

Циљеви овог скупа били су је јачање сарадње унутар мреже, размена искустава међу синдикатима главних градова и активности предузете како би се умањиле последице пандемије по раднике у европским главним градовима, регионима и државама.

Избијање епидемије КОВИД-19 резултирало је највећом здравственом кризом, а последице економске и социјалне кризе биће несагледиве. Искуства колега широм Европе потврдила су да су подједнако угрожене све земље, њихово становништво, животи и здравље. Читави здравствени и социјални системи су под огромним оптерећењем и бројни кључни сектори привреде пролазе кроз економску кризу без преседана. Довољно је само да поменемо угоститељство, туризам, транспорт, секторе који су у свим земљама веома погођени.

Заједничка констатација учесника конференције је да свет рада више није исти и чини се да ће се његова будућност и индустријски односи рачунати пре и после короне. Радници широм Европе већ дуго носе тешко бреме кризе ризикујући сопствено здравље и здравље својих породица. Ту су и отпуштања, гашења радних места и смањивања зарада. Нарочито су погођени они који нису били заштићени ни у условима пре избијања пандемије. Изнета искуства потврђују да су и у богатијим земљама подједнако оптерећени и забринути, јер се незапосленост све већа, док се повећава број неформалних облика запошљавања и масовно прелази на рад на даљину који није законски уређен.

У овако ванредним околностима улога социјалног дијалога и одговорност социјалних партнера су кључни и на посебном су тесту. Пред синдикатима су појачане обавезе заштите и очувања радних места, заштите безбедности и здравља на раду и прилагођавање новим модалитетима рада. Примери добре праксе изнети на конференцији показали су да је посебно значајно инсистирати на оснаживању већ урушеног социјалног дијалога и система колективног преговарања. На жалост, мало је синдиката који су могли да се похвале да су консултовани приликом осмишљавања адекватних мера опоравка од стране влада. У неким државама владе доносе једностране одлуке што подрива улогу социјалних партнера, те је стога заједнички став учесника конференције борба против угрожавања аутономије социјалних партнера, слабљења институција социјалног дијалога и непоштовања синдикалних права и на националном и европском нивоу.

Подршка Европске конфедерације синдиката и конкретна залагања у преговорима са институцијама ЕУ, нарочито на плану опоравка ни овога пута није изостала. Детаљно је представљен ЕУ Вишегодишњи финансијски оквир (2021-2027) и план опоравка ЕУ од пандемије, укључујући и предвиђени пакет помоћи и подршке ЕУ Западном Балкану на сузбијању КОВИД-19 и опоравку од пандемије (детаљније о овој теми на веб страници https://www.sindikat.rs/svet.html)

Иако је ова виртуелна конференција успоставила одређену физичку „дистанцу“ показало се да квалитетну сарадњу међу синдикатима главних градова у Европи ни пандемија не може да поремети. Мрежа ЕКТУН наставља да функционише пуним капацитетом, ЕКС и ЕТУИ су спремни да је финансијски и логистички подрже, а Стални комитет мреже да ојача координацију међу чланицама. Једна од важних тачака плана активности мреже је инсистирање на узајамној комуникацији ради размене искустава како изаћи из кризе и како наставити са нормалним животом и радом. За сада је немогуће предвидети када ће се активности вратити у нормалу, али је извесно да ће Београд и Савез самосталних синдиката Београда бити следеће године домаћин ЕКТУН конференције у периоду у коме то околности омогуће.

САВЕЗ ТРАЖИ ПОВЛАЧЕЊЕ НАЦРТА НОВОГ ЗАКОНА О СЕЗОНСКИМ ПОСЛОВИМА

Савез самосталних синдиката Србије указао је да се Нацртом закона о поједноставлјеном радном ангажовању на сезонским и другим повременим пословима у одређеним делатностима у потпуности укидају основна права радника из радног односа, доводи у бесмисао постојање Закона о раду и већина радно ангажованих претвара у трајне сезонске, односно повремене раднике.

У писму министарки рада, Савез је затражио да се одустане од овог нацрта, а да на новом тексту, без журбе, почну да раде стручне службе тог министарства, у сарадњи са репрезентативним синдикатима и Унијом послодаваца, како би добили закон који ће на прави начин решити питање ангажовања сезонских радника, а да при томе обезбеди њихову заштиту, правичну накнаду и услове рада

Dopis ministarki za rad 1

Dopis ministarki za rad 2

ОДРЖАНА ШЕСТА СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА

На данашњој седници Председништво Савеза самосталних синдиката Београда усвојило је Извештај о раду Савеза самосталних синдиката Београда за 2020. годину, као и Извештај о раду Фонда за солидарну материјалну помоћ члановима Савеза самосталних синдиката Београда.

Донета је и Одлука о обележавању јубилеја 120. година постојања Савеза самосталних синдиката Београда, са Календаром догађаја. Чланови Председништва су истакли значај овог јубилеја и са задовољством позивају синдикалне организације у саставу Савеза самосталних синдиката Београда, да узму учешће и дају свој допринос у обележавању веома значајног дана за наш синдикат.

 

ПИТАЈ СИНДИКАТ

 

„ВИ ПИТАТЕ, СИНДИКАТ ОДГОВАРА“


Савез самосталних синдиката Београда, покренуо је у  сарадњи са днвним листом „Политика“ Пројекат „Ви питате, Синдикат одговара” –  то ће бити  нова  недељна рубрика која ће убудуће на страницама листа „Политика” бити објављивана сваког уторка, почев од 4. децембра. На мноштво најразличитијих питања из области радно-правне заштите и радног законодавства за читаоци „Политике”, одговараће експерти и дугодишњи правници са положеним правосудним испитом из Савеза самосталних синдиката Београда.

ОПШИРНИЈЕ

„ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА“ у Савезу самосталних синдиката Београда

СВАКЕ ПРВЕ СРЕДЕ У МЕСЕЦУ, ДЕЧАНСКА 14/2, ОД 09,00 ДО 15,00 САТИ, ОТВОРЕНА СУ ВРАТА ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА АЛИ И ЗА ОНЕ КОЈИ ТО НИСУ

ЗАКАЗИВАЊЕ НА ТЕЛЕФОН О11/2021-930

СВИ ОНИ КОЈИ ИМАЈУ ПИТАЊА И ПРОБЛЕМЕ У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ РАДНОГ   ОДНОСА,    ЗАПОШЉАВАЊА, РЕГУЛИСАЊА ПРАВА НА ПЕНЗИОНИСАЊЕ, МОБИНГ И СЛИЧНО, МОГУ ДОЋИ У САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИЦИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СА ВИШЕГОДИШЊИМ ИСКУСТВОМ СУ НА РАСПОЛАГАЊУ И БЕСПЛАТНО ЋЕ ПРУЖИТИ АДЕКВАТНУ СТРУЧНУ ПОМОЋ И ДАТИ САВЕТ

 

КАКО ДА СЕ УЧЛАНИТЕ?

Ако желите да формирате Синдикалну организацију у вашем предузећу или установи, потребно је да се попуне појединачне приступнице Самосталног синдиката  и да се на заједничком састанку донесе одлука о формирању Синдикалне организације, изабере председник и чланови органа Синдикалне организације.

 

Запослени који желе да буду чланови Самосталног синдиката, а немају могућност синдикалног организовања у средини у којој раде, могу се учланити појединачно и остварити своја права у Савезу самосталних синдиката Београда.

 

Сву потребну помоћ око формирања и регистровања Синдикалне организације пружа Самостални синдикат којем по грани или делатности припада предузеће или установа.