СЕМИНАР „ КАКО ДО ПРОАКТИВНОГ СИНДИКАЛЦА“?

У сарадњи са Радничким гласом, одржан је Семинар синдикалне едукације за чланове Градског одбора ССРПВО Београда.

Едукације за своје чланство настављамо и даље.

Радионице ће се одржати 7.02., 10.02., 13.02. и 20.02. 2023. године.

Семинари на тему, „Како до проактивног синдикалца“ наставиће се и на даље током године.

СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

Самостални синдикат културе Београда одржао је 27. децембра 2022. године седницу Градског одбора на којој се говорило о активностима синдиката у 2022. години.

У јануару месецу ове године потписан је Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач град Београд који је донео низ добрих решења за запослене у установама културе Београда.

Појава текућих, појединачних проблема у појединим установама решавана је у сарадњи са у сарадњи са Градским одбором.

У раду седнице Одбора учествовао је председник Савеза самосталних синдиката Београда, Драган Тодоровић и председник самосталног синдиката културе Србије Драгана Ђорђевић. Саопштена је информација да ће буџет у 2023. години бити увећан и износиће 18%, као и да ће зараде бити увећане од јануара месеца 2023. године за 12,5%. 

 

РАДНО-СВЕЧАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА РАДНИКА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИНДУСТРИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА БЕОГРАДА

Дана 22.12.2022. године, одржана је радно-свечана седница Градског одбора Синдиката радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Београда, у малој сали на другом спрату ССС Београда са почетком у 11 часова. 

Седници су присуствовали гланови Градског одбора СРГИГМ Београда: Миодраг Стешевић, Гордана Бјелица, Жељко Марковић, Зоран Ђорђевић, Јадранка Ивеља, Тома Гојковић. Поред чланова ГО СРГИГМ Београда, седници су присуствовали: Саша Торлаковић, председник Синдиката радника грађевинарства и ИГМ Србије и Драган Тодоровић, председник Савеза самосталних синдиката Београда. Након учешћа свих присутних у дискусији, донете су следеће одлуке:

1. Верификовани су мандати новим члановима ГО СРГИГМ Београда, Јадранки Ивељи, председници Синдикалне организације "Термика-Београд" и Жељку Марковићу, председнику Председништва ЈСО "Енергопројект Холдинг" Београд;

2. Одлука о делегирању Жељка Марковића за члана Републичког одбора СРГИГМС;

3. Одлука о усвајању Извештаја о раду за 2022. годину;

4. Одлука о усвајању Плана рада за 2023. годину који обухвата следеће активности:

1. Активнији приступ новом учлањивању и формирању синдикалних организација које немају своју заступљеност при Савезу самосталних синдиката Београда; Учешће у преговорима за закључивање

2. Посебног колективног уговора и стварање услова за проширено дејство;

3. Заштита права радника који због реструктурирања, ликвидације и стечаја остају без посла;

4. Обилазак свих синдикалних организација, чланица Градског одбора СРГИГМ Београда, стварање услова за синдикално деловање и омасовљавање чланства у свим синдикалним организацијама, чланицама ГО СРГИГМ Београда;

5. Повећање броја жена и младих у органима синдикалних организација са територије Београда;

6. Борба за плату која омогућава достојанствен живот;

7. Борба за заштиту од дискриминације на радном месту;

8. Унапређење колективног преговарања код послодавца;

9. Активности на обнови српске грађевинске оперативе. 

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА ГРАДА БЕОГРАДА

Одржана је последња седница Социјално-економског савета града Београда у овој години. На седници се између осталог разговарало о Иницијативи за скраћење радног времена у циљу уштеде енергената коју је Савез самосталних синдиката Београда упутио градоначелнику града Београда и председнику Владе Републике Србије.

На дневном реду је био је и Предлог буџета града Београдa за 2023.годину који су представиле Катарина Чубрић секретар Секретеријат за финансије и Виолета Нићифоровић секретар Секретеријата за јавне приходе.

20. ДЕЦЕМБАР – МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЉУДСКЕ СОЛИДАРНОСТИ

20 12 2022 g

Данас је дан уједињења човечанства по питању различитости, а највише по питању решавања великог проблема данашњице – глади и сиромаштва.

Иницијативу да Уједињене нације прогласе 20. децембар за Међународни дан људске солидарности, покренуо је пољски нобеловац, бивши председник Пољске и оснивач синдиката „Солидарност“ Лех Валенса. Овај дан установљен је пре шеснаест година, а циљ је промовисање мира, људских права и подстицање економског и социјалног развоја.

Глобални проблеми захтевају колективна решења, посебно данас, када се свет суочава са све већим изазовима. Солидарност је морална обавеза човека за човека. Потребна нам је солидарност младих према старима, јаких према рањивима, здравих према оболелима, богатих према онима који ће остати без прихода или са минималним приходима.

Време у којем живимо је тест за све, па и за послодавце, јер солидарност не може да буде само гест повремене филантропије. Солидарност значи и одрицање од профита или барем једног његовог дела како би се помогло онима који имају мало, а често немају ни то мало. Многи радници раде у неизвесним и несигурним условима рада са зарадама недовољним за достојанствен живот.

Савез самосталних синдиката Београда својим активностима настоји да ојача социјална и економска права запослених, како би за свој рад добили праведну плату и за себе и своју породицу остварили економски и социјални развој.

Социјални дијалог је најбољи начин да представници власти, послодаваца и синдиката омогуће економски и социјални развој, нарочито у области искорењивања сиромаштва, продуктивном запошљавању и достојанственом раду.

Хуманост и солидарност као најснажније људске вредности не можемо наметати, али је веома важно да их свакодневно подстичемо, јер:

“СНАЖНИ СМО ОНОЛИКО, КОЛИКО ЗАШТИТИМО НАЈСЛАБИЈЕГ!”

ПИТАЈ СИНДИКАТ

 

„ВИ ПИТАТЕ, СИНДИКАТ ОДГОВАРА“


Савез самосталних синдиката Београда, покренуо је у  сарадњи са днвним листом „Политика“ Пројекат „Ви питате, Синдикат одговара” –  то ће бити  нова  недељна рубрика која ће убудуће на страницама листа „Политика” бити објављивана сваког уторка, почев од 4. децембра. На мноштво најразличитијих питања из области радно-правне заштите и радног законодавства за читаоци „Политике”, одговараће експерти и дугодишњи правници са положеним правосудним испитом из Савеза самосталних синдиката Београда.

ОПШИРНИЈЕ

„ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА“ у Савезу самосталних синдиката Београда

СВАКЕ ПРВЕ СРЕДЕ У МЕСЕЦУ, ДЕЧАНСКА 14/2, ОД 09,00 ДО 15,00 САТИ, ОТВОРЕНА СУ ВРАТА ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА АЛИ И ЗА ОНЕ КОЈИ ТО НИСУ

ЗАКАЗИВАЊЕ НА ТЕЛЕФОН О11/2021-930

СВИ ОНИ КОЈИ ИМАЈУ ПИТАЊА И ПРОБЛЕМЕ У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ РАДНОГ   ОДНОСА,    ЗАПОШЉАВАЊА, РЕГУЛИСАЊА ПРАВА НА ПЕНЗИОНИСАЊЕ, МОБИНГ И СЛИЧНО, МОГУ ДОЋИ У САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИЦИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СА ВИШЕГОДИШЊИМ ИСКУСТВОМ СУ НА РАСПОЛАГАЊУ И БЕСПЛАТНО ЋЕ ПРУЖИТИ АДЕКВАТНУ СТРУЧНУ ПОМОЋ И ДАТИ САВЕТ

 

КАКО ДА СЕ УЧЛАНИТЕ?

Ако желите да формирате Синдикалну организацију у вашем предузећу или установи, потребно је да се попуне појединачне приступнице Самосталног синдиката  и да се на заједничком састанку донесе одлука о формирању Синдикалне организације, изабере председник и чланови органа Синдикалне организације.

 

Запослени који желе да буду чланови Самосталног синдиката, а немају могућност синдикалног организовања у средини у којој раде, могу се учланити појединачно и остварити своја права у Савезу самосталних синдиката Београда.

 

Сву потребну помоћ око формирања и регистровања Синдикалне организације пружа Самостални синдикат којем по грани или делатности припада предузеће или установа.