ДЕТАЉНО ОБЈАШЊЕЊЕ ПРАВА И ОБАВЕЗА РАДНИКА И ПОСЛОДАВАЦА У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС објавило је детаљно објашњење права и обавеза радника и послодаваца у току ванредног стања, које можете погледати кликом на следећи ЛИНК.

УРЕДБА О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДА ПОСЛОДАВАЦА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

УРЕДБУ

о организовању рада послодаваца за време ванредног стања

"Службени гласник РС", број 31 од 16. марта 2020.

Члан 1.

Овом уредбом уређује се посебан начин и организација рада послодаваца на територији Републике Србије за време ванредног стања.

Члан 2.

За време ванредног стања послодавац је дужан да омогући запосленима обављање послова ван просторија послодавца (рад на даљину и рад од куће), на свим радним местима на којима је могуће организовати такав рад у складу са општим актом и уговором о раду.

Ако општим актом и уговором о раду није предвиђен начин рада из става 1. овог члана, послодавац може решењем омогућити запосленом обављање послова ван просторија послодавца, уколико му то организациони услови дозвољавају.

Решење из става 2. овог члана обавезно садржи:

1) трајање радног времена;

2) начин вршења надзора над радом запосленог.

Послодавац је дужан да води евиденцију о запосленима који обављају рад ван просторија послодавца.

Члан 3.

Послодавац чија је природа делатности таква да није могуће организовати рад на начин предвиђен чланом 2. ове уредбе, неoпходно је да своје пословање усклади са условима ванредног стања и то:

– да, уколико је то могуће и не изискује додатна средства, организује рад у сменама, како би што мањи број запослених и свих других радно ангажованих лица рад обављао истовремено у једној просторији,

– омогући одржавање свих пословних састанака електронским, односно другим одговарајућим путем (видео линк, видео позив и др.),

– одложи службена путовања у земљи и иностранству, у складу са одлуком надлежног органа о забрани, односно привременом ограничењу уласка и кретања.

Члан 4.

Послодавац је дужан да у циљу осигурања заштите и здравља запослених, радно ангажованих и странака обезбеди све опште, посебне и ванредне мере које се односе на хигијенску сигурност објеката и лица у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести.

За запослене и радно ангажоване, који су у непосредном контакту са странкама или деле радни простор са више лица, потребно је обезбедити довољне количине заштитне опреме у складу са посебним прописима.

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број110-2517/2020

У Београду, 15. марта 2020. године

Влада

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, в.д.

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА

Пoштоване колегинице и колеге,

Увођење ванредног стања на територији Републике Србије, због пандемије вируса КОВИД-19, не значи да престају наше обавезе и брига за чланство. Сходно томе, сваки члан ССС Београда, може се обратити Градским одборима ССС Београда који ће дежурати сваког дана од 08-14 часова, на ниже наведене бројеве телефона и мејл адресе:

Председник ССС Београда
Драган Тодоровић
11000 Београд, Дечанска 14/II
Тел: 3231-532 Моб: 066/6456-030
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.sindikat-beograda.rs

Секретар Већа ССС Београда
Жељко Каралејић
11000 Београд, Дечанска 14/II
Тел: 3231-532. Моб: 066/6456-018
e-mail: sekretar.karalejic @sindikat-beograda.rs
www.sindikat-beograda.rs

 

1. ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА РАДНИКА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА БЕОГРАДА

Милан Кука, председник, тел: 066-6456-006
Милијић Миодраг, потпредседник, тел: 065-6908-344
Милетић Жељко, секретар, тел: 064-8323-154

11000 Београд, Дечанска 14/II, Тел: 011/3231-531.
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.sindikat-beograda.rs

2. ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ПРЕХРАМБЕНОЈ, ДУВАНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ И ВОДОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА

Душан Богосављевић, председник, тел: 066-6456-002
Ђорђевић Милисав, секретар, тел: 065-4490-371
11000 Београд, Дечанска 14/II
e-mail: poljoprivreda@sindikat-beograda.
www.sindikat-beograda.rs

3. ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА БЕОГРАД

Драган Кабић, председник, тел: 060-5157-227
Цветковић Предраг, секретар, тел: 064-8603-020
11000 Београд, Дечанска 14/III
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.sindikat-beograda.rs

4. ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ

Димитријевић Мирјана, председник, тел: 063-496-812
Бркић Гордана, секретар, тел:066-6456-010
11000 Београд, Дечанска 14/II
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.sindikat-beograda.rs

5. ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА БЕОГРАДСКИХ УНИВЕТЗИТЕТА

Јасмина Градојевић, председник, тел: 063-7758-201
Бркић Гордана, секретар, тел: 066-6456-010

11000 Београд, Дечанска 14/II
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.sindikat-beograda.rs

6. ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА ЗА ГРАД БЕОГРАД

Бранко Милиновић, председник, тел: 066-6456-021
Бубић Драган, секретар, тел: 063-497-788
11000 Београд, Дечанска 14/III
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.sindikat-beograda.rs

7. ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА РАДНИКА ПРЕШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАДА

Весна Јањић, председник, тел:066-6456-005
Бугарин Иванка, секретар, тел: 064-1045-949
11000 Београд, Дечанска 14/III
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.sindikat-beograda.rs

8. ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УПРАВЕм ПРАВОСУЂА И ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА

Невенка Јакшић, председник, тел: 063-1076-743
Милијана Шабановић, секретар, тел: 066-6456-004
11000 Београд, Дечанска 14/III
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.sindikat-beograda.rs

9. ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ТРГОВИНЕ

Vida Janković, председник, тел: 066-6456-041
Илијев Бошко, секретар, тел: 064-3495-146
11000 Beograd, Dečanska 14/III
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.sindikat-beograda.rs


10. ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА РАДНИКА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИГМ БЕОГРАДА

Mирослав Дрекић, председник, тел: 064-2292-381
Тома Гојковић, секретар, тел: 066-6456-011
11000 Београд, Дечанска 14/II
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.sindikat-beograda.rs

11. ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ГРАФИЧКЕ, ИЗДАВАЧКЕ, ИНФОРМАТИВНЕ, ПАПИРНЕ ИНДУСТРИЈЕ И КИНЕМАТОГРАФИЈЕ

Александар Михајловић, председник, тел: 066-6456-009
Ковачевић Бранко, секретар, тел: 066-8200-247
11000 Београд, Дечанска 14/II
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.sindikat-beograda.rs

12. ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Радмила Обреновић, председник, тел: 066-6456-017
Марковић Илинка, секретар, тел: 066-6456-014
11000 Београд, Дечанска 14/III
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.sindikat-beograda.rs

13. ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ БЕОГРАДА

Александар Радојевић, председник, тел: 066-6456-001
Панић Милан, секретар, тел: 064-8131-872
11000 Београд, Дечанска 14/III Тел: 3230-925
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.sindikat-beograda.rs

14. ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЕНЕРГЕТИКЕ, ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА

Лукић Драган, председник, тел: 066-6456-012
Ћаћић Срђан, потпредседник, тел: 066-6456-007
11000 Београд, Дечанска 14/III
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.sindikat-beograda.rs

15. ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЗАНАТСТВА

Живовић Бојан – повереник
Београд, Дечанска 14/II Тел. 3244 - 096 064-1195 -317
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.sindikat-beograda.rs

КАКО ДА СЕ УЧЛАНИТЕ?

Ако желите да формирате Синдикалну организацију у вашем предузећу или установи, потребно је да се попуне појединачне приступнице Самосталног синдиката  и да се на заједничком састанку донесе одлука о формирању Синдикалне организације, изабере председник и чланови органа Синдикалне организације.

 

Запослени који желе да буду чланови Самосталног синдиката, а немају могућност синдикалног организовања у средини у којој раде, могу се учланити појединачно и остварити своја права у Савезу самосталних синдиката Београда.

 

Сву потребну помоћ око формирања и регистровања Синдикалне организације пружа Самостални синдикат којем по грани или делатности припада предузеће или установа.