ДЕЛЕГАЦИЈА СAВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА ПОСЕТИЛА КОНФЕДЕРАЦИЈУ СИНДИКАТА УИЛ ЗА ГРАД РИМ И РЕГИЈУ ЛАЦИО

На позив Конфедерације Синдиката УИЛ за Град Рим и Регију Лацио, делегација ССС Београда: Жељко Каралејић, сектетар ВССС Београда, Драган Тодоровић, потпредседник ВССС Београда, Снежана Јовић, председник ССС радника предшколског васпитања и образовања Београда и Вида Јанковић, председник ССС трговине Београда, била је у билатералној посети овој организацији у периоду од 24. до 26. октобра 2019. године.

Првог дана боравка делегацију је примио Алберто Цивица – генерални секратар УИЛ за Град Рим и Регију Лацио са члановима Секретаријата. Том приликом размењене су информације о организационим структурама, о односу са локалним институцијама, удружењима послодаваца и другим синдикатима, као и о територијалном и корпоративном уговарању.

Другог дана делегација је учествовала у демонстрацијама под називом „Рим се не продаје“, у организацији све три репрезентативне конфедерације: ЦГИЛ-а,ЦИСЛ-а и УИЛ-а, чији је главни циљ рационално управљање комуналним предузећима и одбрана права радника, а да комунална предузећа буду у служби грађана.

После демонстрација делегацију је примио заменик генералног секретара Конфедерације УИЛ за Италију Пјер Паоло Бомбардијери, а састанку су присуствовали и његови сарадници са којима се разговарало о конкретној сарадњи два синдиката у наредном периоду.

Постигнута је сагласност о многим питањима и показано интересовање за међусобну сарадњу:
-гранских синдиката,
-запошљавање преко Агенција за изнамјљивање радника,
-ангажовање запослених на атипичним пословима,
-родну равноправност

На основу свих разговора и размењених искустава, ова посета биће добар основ међусобне сарадње и подстицај синдикалном деловању у наредном периоду. Такође, постоји могућност заједничког аплицирања према Фонду ЕУ, у оквиру јадранско-јонског повезивања са Балканом.

 

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО „ЈАЧАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА“

Савез самосталних синдиката Београда организовао је данас Округли сто на тему „Јачање социјалног дијалога“. О значају социјалног дијалога, како га ојачати, која су искуства у Београду, затим место Синдиката као партнера, као и улога Државе у јачању социјалног дијалога говорили су Министар рада, запошљавања и социјалне политике – Зоран Ђорђевић, потпредседник Већа Савеза самосталних синдиката Србије – Душко Вуковић, председник Савеза самосталних синдиката Београда – Томислав Бановић и потпредседник Већа Савеза самосталних синдиката Београда – Драган Тодоровић. У Раду овог скупа учествовали су и представници градских одбора самосталних синдиката Београда.

У овом интерактивном разговору изнети су одређени проблеми и предлози за унапређење социјалног дијалога. Посебно је апострофирана потреба за Проширеним дејством гранских колективних уговора, као и измене Закона о раду у делу враћања права Инспекције рада за изрицање мандатних казни.

Сви учесници су се сложили да је социјални дијалог (разговор) неопходност и једини прави начин за решавање проблема и социјалних конфликата и доласка до циља. Да он не сме постојати само декларативно, већ истински, уз међусобно уважавање и поштовање сва три социјална партнера. Синдикат не очекује да се сви предлози и законска решења која нуди увек прихватају и уваже, али свакако жели да подели део одговорности како у креирању појединих законских решења, тако и сутра у њиховом имплементирању. Зато, до истинског социјалног дијалога мора се кренути још храбрије, одлучније и солидарније.

 

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИГМ-а БЕОГРАДА

Градски одбор Самосталног синдиката грађевинарства и ИГМ-а Београда, на седници одржаној   8.10. 2019. године, донео је Одлуку о броју, саставу и начину избора чланова Градског одбора Грађевинарства и ИГМ Београда за наредни мандатни период.

Изборна Скупштина Градског одбора биће одржана 24.12.2019.годин.

Градски Одбор грађевинара Београда ,констатује да у Београду постоји потреба за грађевинским радницима, да на градилиштима у Београду, раде грађевински радници из Кине,Индије Турске и Албаније, ал је питање да ли су они запослени у складу са Законом о запошљавању странаца Републике Србије.

Градски одбор инсистира на примени Закона о безбедности и здрављу на раду, како би било што мање несретних случајева и повреда.

Такође скрећемо пажњу на злоупотребу минималне зараде, неплаћеног прековременог рада (рад 10 до 12 часова, рад суботом и недељом), ангажовањем људи по уговорима о привременим пословима, рад преко агенција иако то није законом уређено.

Градски одбор  износи податке да се у неколико предузећа отпуштају радници због синдикалних активности, што није у складу са Уставом и Законима Републике Србије.( МБА-Ратко митровић нискоградња ДОО Београд,Предузеће експлотација минералних сировина КИЈЕВО ДОО Београд, Геосонда Консолидација АД).

У раду ове седнице, поред чланова Градског одбора,  узели су учешће Саша Торлаковић – председник РОСС радника грађевинарства и ИГМ-а Србије и Томислав Бановић – председник Савеза самосталних синдиката Београда.

КАКО ДА СЕ УЧЛАНИТЕ?

Ако желите да формирате Синдикалну организацију у вашем предузећу или установи, потребно је да се попуне појединачне приступнице Самосталног синдиката  и да се на заједничком састанку донесе одлука о формирању Синдикалне организације, изабере председник и чланови органа Синдикалне организације.

 

Запослени који желе да буду чланови Самосталног синдиката, а немају могућност синдикалног организовања у средини у којој раде, могу се учланити појединачно и остварити своја права у Савезу самосталних синдиката Београда.

 

Сву потребну помоћ око формирања и регистровања Синдикалне организације пружа Самостални синдикат којем по грани или делатности припада предузеће или установа.