ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО „ЈАЧАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА“

Савез самосталних синдиката Београда организовао је данас Округли сто на тему „Јачање социјалног дијалога“. О значају социјалног дијалога, како га ојачати, која су искуства у Београду, затим место Синдиката као партнера, као и улога Државе у јачању социјалног дијалога говорили су Министар рада, запошљавања и социјалне политике – Зоран Ђорђевић, потпредседник Већа Савеза самосталних синдиката Србије – Душко Вуковић, председник Савеза самосталних синдиката Београда – Томислав Бановић и потпредседник Већа Савеза самосталних синдиката Београда – Драган Тодоровић. У Раду овог скупа учествовали су и представници градских одбора самосталних синдиката Београда.

У овом интерактивном разговору изнети су одређени проблеми и предлози за унапређење социјалног дијалога. Посебно је апострофирана потреба за Проширеним дејством гранских колективних уговора, као и измене Закона о раду у делу враћања права Инспекције рада за изрицање мандатних казни.

Сви учесници су се сложили да је социјални дијалог (разговор) неопходност и једини прави начин за решавање проблема и социјалних конфликата и доласка до циља. Да он не сме постојати само декларативно, већ истински, уз међусобно уважавање и поштовање сва три социјална партнера. Синдикат не очекује да се сви предлози и законска решења која нуди увек прихватају и уваже, али свакако жели да подели део одговорности како у креирању појединих законских решења, тако и сутра у њиховом имплементирању. Зато, до истинског социјалног дијалога мора се кренути још храбрије, одлучније и солидарније.

 

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИГМ-а БЕОГРАДА

Градски одбор Самосталног синдиката грађевинарства и ИГМ-а Београда, на седници одржаној   8.10. 2019. године, донео је Одлуку о броју, саставу и начину избора чланова Градског одбора Грађевинарства и ИГМ Београда за наредни мандатни период.

Изборна Скупштина Градског одбора биће одржана 24.12.2019.годин.

Градски Одбор грађевинара Београда ,констатује да у Београду постоји потреба за грађевинским радницима, да на градилиштима у Београду, раде грађевински радници из Кине,Индије Турске и Албаније, ал је питање да ли су они запослени у складу са Законом о запошљавању странаца Републике Србије.

Градски одбор инсистира на примени Закона о безбедности и здрављу на раду, како би било што мање несретних случајева и повреда.

Такође скрећемо пажњу на злоупотребу минималне зараде, неплаћеног прековременог рада (рад 10 до 12 часова, рад суботом и недељом), ангажовањем људи по уговорима о привременим пословима, рад преко агенција иако то није законом уређено.

Градски одбор  износи податке да се у неколико предузећа отпуштају радници због синдикалних активности, што није у складу са Уставом и Законима Републике Србије.( МБА-Ратко митровић нискоградња ДОО Београд,Предузеће експлотација минералних сировина КИЈЕВО ДОО Београд, Геосонда Консолидација АД).

У раду ове седнице, поред чланова Градског одбора,  узели су учешће Саша Торлаковић – председник РОСС радника грађевинарства и ИГМ-а Србије и Томислав Бановић – председник Савеза самосталних синдиката Београда.

ОДРЖАНА ПРВА ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА ЗА ПУ „САВСКИ ВЕНАЦ“

1 11 2Прва едукативна радионица за психолошко оснаживање запослених одржана је 8. октобра 2019. године у Савезу самосталних синдиката Београда за чланове Синдикалне организације Самосталног синдиката Предшколске установе „Савски венац“.

Присутне је поздравио и пожелео успешан рад потпредседник Већа ССС Београда  Драган Тодоровић а Радионицу је водила психолог Мара Зимоњић – ССС Србије.

Имајући у виду да је ово уводна радионица теме су биле: „Испитивање потреба учесника радионице“ и „Група као вид психолошког оснаживања чланова синдиката“.

Фокус радионице био је на проблемима са којима се представници синдиката сусрећу на свом радном месту и у синдикалном раду.

Ова и следеће радионице у оквиру реализације пројекта „Буди снажан – буди свој“ имају за циљ да се постигне да се председници синдиката осете прихваћеним, поштованим и уваженим како од стране послодавца, тако и од непосредног окружења, јер само тако оснажени могу бити успешни и равноправни партнери у социјалном дијалогу.

Такође, биће способни да пруже подршку својим колегама и синдикалној организацији.

КАКО ДА СЕ УЧЛАНИТЕ?

Ако желите да формирате Синдикалну организацију у вашем предузећу или установи, потребно је да се попуне појединачне приступнице Самосталног синдиката  и да се на заједничком састанку донесе одлука о формирању Синдикалне организације, изабере председник и чланови органа Синдикалне организације.

 

Запослени који желе да буду чланови Самосталног синдиката, а немају могућност синдикалног организовања у средини у којој раде, могу се учланити појединачно и остварити своја права у Савезу самосталних синдиката Београда.

 

Сву потребну помоћ око формирања и регистровања Синдикалне организације пружа Самостални синдикат којем по грани или делатности припада предузеће или установа.