ОДРЖАНА ДВОДНЕВНА ONLINE КОНФЕРЕНЦИЈА „СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАНОГ И ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА“

(28. и 29. маја 2020.године)

Синдикат образовања медија и културе Хрватске (СОМК), у склопу Пројекта „Унапређење квалитета социјалног дијалога кроз развој и јачање административних и стручних капацитета“ које финансира ЕУ из Европског социјалног фонда, организовала је дводневну online Конференцију уз помоћ апликације ZOOM путем два online панела, на тему „Стање и перспективе раног и предшколског васпитања и образовања“.

Првог дана Конференције била је тема „Стање и синдикално деловање у РПОО – перспективе из регије“.

Презентације су изложиле:
-Божица Жилић, председница СОМК-а,
-Босиљка Јовановић, председница Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије,
-Ана Јанкопич, генерална секретарка Савеза самосталних синдиката Словеније.

Другог дана Конференције била је тема „Унапређење услова рада на националном међународном нивоу, где су презентације изложили:
-Luca Scarpello, представник Европске федерације јавног сектора (ЕПСУ),
-Viktoria Szucs, председница Демократског синдиката радника у јаслицама (Мађарска),
-Kristin Ideler, главни секретар Синдиката ver. Di (Hessen, Немачка)

Учесници ове дводневне Конференције дали су преглед стања у сектору раног и предшколског васпитања и образовања, везано за услове рада и социјално-материјални положај запослених и представили деловање и активности својих синдиката. Такође, указали су и на проблеме узроковане епидемијом Корона вируса са којима су се сусрели запослени у вртићима.

По завршетку уводних излагања организована је дискусија у коју су се укључиле и Босиљка Јовановић, председница и Слободанка Нинић, секретар Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије као и Весна Јањић, председница Самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда, које су изнеле одређене специфичности и проблеме у синдикалном деловању, на заштити права запослених у предшколским установама Србије и Београда.

 

СИНДИКАТ ПРЕДШКОЛАЦА ТРАЖИ ДА ДИРЕКТОРИ ОРГАНИЗУЈУ РАД

predskolciГрадски одбор самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда упозорио је данас да су директори предшколских установа, супротно инструкцији Министарства просвете и мерама које за цилј имају спречавања ризика од заразе и њеног ширења, позвали све запослене да се врате на рад почев од 11.05.2020. године.

Упркос препоруци да се објекти отварају постепено ради пријема једног броја деце, враћањем на рад свих запослених у предшколским установама јавио се проблем у виду немогућности да се у потпуности примене све мере превенције, уз постојање ризика по посебно угрожене запослене.

Према информацима из самих предшколкских установа, од укупног броја пријавлјене деце (30% деце), у предшколске установе је кренуо знатно мањи пријавлјених, односно 5-15% деце.
Имајући у виду да је у предшколске установе кренуло мањи број деце од пријавлјених, те чињеницу да није целисходно да сви запослени одмах дођу на посао где нема деце са којима би могли да раде, као и Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ЦОВИД-19, Синдикат сматра да је потребно да се директорима предшколских установа омогући да организују рад на начин да се у потпуности примене све строге мере превенције од заразе и заштите посебно угрожених лица и то хроничних болесника, запослених старијих од 60 година, као и запослених родителја са децом до 12 година.

То подразумева постепено и пажлјиво отварање објеката предшколских установа, позивање на посао минимума запослених према броју деце која су кренула у вртиће, уз поштовања свих мера и препорука ради спречавања заразе и њеног ширења, адекватну заштиту запослених, посебно угрожених којима се мора омогућити наставак рада од куће или евентуално коришћење годишњих одмора.

Позивом да сви запослени дођу на посао, уклјучујући и посебно угрожене, доводи се у питање препорука о социјалном дистанцирању, а запослени који проводе више сати у предшколским установама у које иде мали број деце могу утицати само на повећање ризика од заразе и њеног ширења, а у погледу посебно угрожених запослених и до тежих ризика и последица.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГОСС-А РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАДА

Градски одбор Самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда, одржао је седницу 14.5.2020. године. Том приликом присутни представници предшколских установа Београда поднели су Извештај поводом инструкција у вези са поступањем установа при отварању објеката за пријем уписане деце у време трајања епидемије КОВИДА 19.

ОДРЖАНА ПРВА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ГОСС-А РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАДА

Након избора новог руководства на Конститутивној седници Градског одбора Самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда (15.01.2020.г.), где је за председника изабрана ВЕСНА ЈАЊИЋ, ПУ „Стари град“, а за секретара ИВАНКА БУГАРИН, ПУ „Савски венац“, одржана је Прва седница Градског одбора.

Поред чланова Градског одбора присуствовали су сви председници Синдикалних организација из ПУ Београда.

На дневном реду биле су информације са састанка Секретаријата за образовање и дечју заштиту и спровођење иницијативе о запошљавању, које је покренула Влада РС.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАДА

DSC01350    Разматране су активности и овог Одбора и Преговарачке групе за израду новог Посебног колективног уговора за предшколске установе Београда. Предложена решења и измене представљају побољшање услова рада и социјално – материјалног положаја запослених у овој делатности у Београду.

    Такође, ради се на обезбеђењу средстава у износу од 9.600 динара за куповину новогодишњих пакетића за децу запослених.

ОДРЖАН САСТАНАК ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАДА


    Због непризнавања VII степена стручне спреме једном броју васпитача, у Савезу самосталних синдиката Београда, одржан је састанак на којем су поред чланова Градског одбора и представника васпитача са VII степеном школске спреме из ПУ Београда присуствовали, потпредседник ВССС Београда Драган Тодоровић и председник РОС-а предшколског вапитања и образовања Љиљана Киковић.
    Закључено је  да руководство ГОСС-а настави преговоре са надлежним Секретаријатом, а РОСС са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, како би се нашло решење да се овај проблем превазиђе.
    Формирана је и Радна група која ће ићи на преговоре у Секретаријат.
    Такође, је скренута пажња да се убудуће остварује боља комуникација између чланова и председника Синдикалне организације, јер је то прва спона у решавању проблема.