ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА БЕОГРАДА

Дана 12.12.2023год ,одржана је свечана заједничка седница републицког и градског одбора самосталног синдиката угоститељства и туризма. Седници су присуствовали Душко Вуковић потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије и гости Чукурановић Добривоје и Андјелко Пецељ.

На седници је усвојен извештај о раду у 2023.год, те је посебан осврт дат на решавања проблема вишкова у АБ Кетерингу, на учешћу у перформансу на обележавању 1.маја ,те нашим учешћем на састанку у Хотелу Славија. Посебну захваланост упућена је како руководству Савеза самосталних синдиката Београда тако и правној слузба синдиката због свих учешћа у решавању проблема у угоститељству. Нови корак који је Савез самосталних синдиката Београда урадио, вредан је пажње, јер је помогао око износење истине у јавност, конференцијом у Медија центру у вези дешавања у АБ Кетерингу. Ова конференција је била преко потребна и одржана је у правом тренутку, јер од априла месеца до данас још увек се пише о овим првом И јединственом случају у Србији где су наши радници добили отказ а примљени Индијци.

Усвојен је оријентациони план и програм рада за 2024. годину. Градски одбор синдиката угоститељства И туризма, своје активности посебно ће усмерити на:

1.Јачање материјалног и социјалног положаја запослених у угоститељству И туризму,

2. Питања радно-правног статуса запослених, кроз пружање помоћи преко правне слузбе ССС Београда,

3. Посебан осврт на анимирање младјег кадра у структуру синдиката, као и подизање свести из области синдикалног организовања,

4. Сва друга питања која се буду наметнула у току године

 

ОДРЖАНА ИЗБОРНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА

На седници је разматран Извештај о раду у протеклом периоду а главне активности су биле потписивање и примена колективних уговора у синдикалним организацијама и постизање ефикасније заштите права из рада и по основу рада, као и побољшање материјалног положаја запослених у овој делатности.

За председника за наредни мандатни период изабран је КАБИЋ ДРАГАН – ЈАТ Кетеринг а за секретара ЦВЕТКОВИЋ ПРЕДРАГ – Хотели „Славија“.

За председника Савеза самосталних синдиката Београда предложожен је Драган Тодоровић а за секретара Жељко Каралејић.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА

222Констатовано је да су вођене многе активности како би се на што ефикаснији начин заштитила права и интереси запослених у овој делатности и она ће се наставити и у идућој години, а пре свега кроз Грански колективни уговор чије је доношење у процедури.

Градски одбор је изабрао Кабић Драгана – председника Синдикалне организације ЈАТ – Кетеринг за новог председника овог Одбора уместо досадашњег Чукурановић Добривоја који је отишао у пензију.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГОС-А УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА БЕОГРАДА

    Седници је присуствовало и руководство Савеза самосталних синдиката Београда: Томислав Бановић - председник, Жељко Каралејић - секретар и Драган Тодоровић-потпредседник Већа ССС Београда, као и Драган Цветковић  - председник Самосталног синдиката Угоститељства и туризма Србије.

    Председник овог Градског одбора - Добривоје Чукурановић, истакао је да постоји бојазан да ће 2018. година бити неповољна за функционисање многих синдикалних организација у овој делатности, јер ће многе остати без чланства. Зато је апеловано да се не врши гашење синдикалних организација, већ да се уложи напор за њихово очување, а све у циљу заштите запослених.

    Поједини чланови Одбора изнели су стање и проблеме у својим синдикалним организацијама („Хотели Славија“, „Рекреатурс“ и слично).