ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГОСС ГРАЂЕВИНАРА И ИГМ-А

 Председник овог Одбора  информисао је о актуелним проблемима у синдикалним организацијама, као и активностима Градског одбора у протеклом периоду.

Потисан колективни уговор у „Енергопројекту холдинг“ АД; Обављени разговори у ХК „Конграп“ у стечају са запосленима и директором предузећа; У „МБA Миљковић-Ратко Митровић“ нискоградња АД, обављени разговри са двојицом активиста синдиката који су добили отказе уговора о раду, пружена стручна помоћ од стране правне службе синдиката; Пружена подршка поверенику синдикалне организације. „Геосонда консолидација“ АД; Изабрани повереници синдикалне организације по радним јединицама у „Мостоградња“ АД.

Градски одбор упућује апел на поштовање потисаних колективних уговора код послодаваца, а због пораста броја грађевинских радника који емигрирају у потрази за бољим условима рада, захтева конкретне мере за побољшавање стања  нашег грађевинарства.

Такође, Градски одбор подржава акцију Министарства рада, запошљавања, борачких и социјалних питања „Реци не раду на црно“ у циљу сузбијања сиве економије.
С обзиром да долази лето где се очекује   нагли пораст температуре Градски одбор Самосталног синдиката грађевинарства и индустрије грађевинског материјала захтева од послодаваца да поштују Смернице надлежних државних органа (Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Инспектората за рад и Управе за безбедност и здравље на раду), да се избегава обављање тешких физичких послова и излагање директном сунчевом зрачењу запослених који изводе радове на отвореном простору у периоду од 11,00 до 16,00 часова, када је спољња температура ваздуха изнад 360 Ц.

,

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТ РАДНИКА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИГМ-а БЕОГРАДА

Поред чланова  Градског одбора, седници је присуствовало руководство Савеза самосталних синдиката Београда, председник Томислав Бановић, секретар Жељко Каралејић и потпредседник Драган Тодоровић као и Саша Торлаковић председник Синдиката радника грађевинарства и ИГМ-а Србије.

Анализирајући активности из текуће  године Мирослав Дрекић, председник Градског одбора грађевинара Београда, информисао је о  проблемима у овој делатности: лоше пословање предузећа, недовршен процес приватизације, нередовне зараде, прековремени рад, отпуштања, шиканирање синдикалних повереника , нарушавање права радника и др.

Ипак, благовременим и систематичним деловањем Синдиката, колико толико, превазиђени су многи проблеми и заштићена права радника.

У идућој години наставиће се са још ефикаснијим деловањем, као и активностима на закључивању колективних уговора код послодавца , безбедност и здравље запослених, омасовљењу чланства, едукацији чланова синдикта, заштити синдикалних повереника.


trgovina

poljoprivreda

uprava

predskolci

zdravstvo

komunalci

graficari

gradjevinari

metalci

univerziteti

ugostitelji

zanatstvo

textil