28. АПРИЛ СВЕТСКИ ДАН БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

2019 ГОДИНА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

gradj

Међународна Организација Рада установила је 2003 године 28.април као Светски дан безбедности и здравље на раду.

Ранијих година обележавао се као међународни дан сећања на погинуле и повређене раднике.

Светски дан безбедности и здравље на раду обележава се са циљем да се укаже на неопходност примене превентивних  мера заштите  на радним местима на којима постоји велика опасност од настанка смртних случајева, повреда на радном месту као и професионалних обољења.

Овогодишња тема кампање у Републици Србији  је проглашење 2019 године, као године безбедности и здравље на раду.

Опширније: 28. АПРИЛ СВЕТСКИ ДАН БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИНДУСТРИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

1234На седници Градског одбора  грађевинарства и ИГМ-а, сумирајући резултате   у текућој години  закључено је да није било лако , није било  довољно разумевања и одобравања синдикалних активности у привредним субјектима где је организван синдикат. Међутим,било је довољно одлучности и воље  да се истраје у очувању права и остварењу интереса чланова синдиката, што ће се наставити и у наредним временима, а уз поштовање принципа транспарентног рада Синдиката и отворености за све предлоге, примедбе, жалбе и захтеве  чланова које се могу решити.

Све је мање простора за синдикално ангажовање због великих обавеза на послу.Постало је правило да је радно време у грађевинарству 10 часова и рад суботом.

Социјални дијалог свео се на колективне преговоре за закључивање колективних уговора на нивоу привредних субјеката, где успешност колективних преговора зависи од ангажовања синдиката на на нивоу компанија.

Грански Колективни Уговор  за грађевинарство већ пет година се не примењује.

Безбедност и здравље на раду довољно говори о великом броју повреда и смртних случајева на градилиштима у Београду.

Градски Одбор грађевинара Београда ће у наредном периоду наставити да се ангажује на успостављању модела колективног преговарања,  стим у вези предузимаће се активности на закључивању колективних угвора тамо где их нема, а пратити и анализирати примену тамо где постоје колективни угвори.

Инсистирати на закључивању и примени Гранског Колективног угвора за грађевинарство Републике Србије.

Изузетно је важно истаћи потребу за даљим радом у области безбедности и здрављу запослених, обезбеђивању безбедних услова рада, безбедност на раду мора бити приоритет у нашим будућим активностима, како би се спречио и смањио број повреда и смртних случајева.

На том плану се мора чвршће  успоставити веза са пословодством компанија, успоставити сарадња са Министарством за  рад,запошљавање,борачка и социјална питања, Управом за безбедност на раду, инспекторатом за рад и другим носиоцима власти.

Инсистирати на доношењу Закона о осигурању од повреда на раду и професионалних болести.

Образовање и едукација чланова синдиката у многоме би помогло у решавању захтева који се пред њима постављају.

Градски одбор ће у сарадњи са Синдикатом радника грађевинарства и ИГМ-а Србије и ССС Београда организовати и одржавати семинаре за наше чланове.Значајно место у функционисању синдиката је информисаност, конференције за штампу, саопштења, интернет и друго.Континуирано радити на учлањењу нових чланова у синдикат  формирање нових синдикалних  организација.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГОСС ГРАЂЕВИНАРА И ИГМ-А

 Председник овог Одбора  информисао је о актуелним проблемима у синдикалним организацијама, као и активностима Градског одбора у протеклом периоду.

Потисан колективни уговор у „Енергопројекту холдинг“ АД; Обављени разговори у ХК „Конграп“ у стечају са запосленима и директором предузећа; У „МБA Миљковић-Ратко Митровић“ нискоградња АД, обављени разговри са двојицом активиста синдиката који су добили отказе уговора о раду, пружена стручна помоћ од стране правне службе синдиката; Пружена подршка поверенику синдикалне организације. „Геосонда консолидација“ АД; Изабрани повереници синдикалне организације по радним јединицама у „Мостоградња“ АД.

Градски одбор упућује апел на поштовање потисаних колективних уговора код послодаваца, а због пораста броја грађевинских радника који емигрирају у потрази за бољим условима рада, захтева конкретне мере за побољшавање стања  нашег грађевинарства.

Такође, Градски одбор подржава акцију Министарства рада, запошљавања, борачких и социјалних питања „Реци не раду на црно“ у циљу сузбијања сиве економије.
С обзиром да долази лето где се очекује   нагли пораст температуре Градски одбор Самосталног синдиката грађевинарства и индустрије грађевинског материјала захтева од послодаваца да поштују Смернице надлежних државних органа (Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Инспектората за рад и Управе за безбедност и здравље на раду), да се избегава обављање тешких физичких послова и излагање директном сунчевом зрачењу запослених који изводе радове на отвореном простору у периоду од 11,00 до 16,00 часова, када је спољња температура ваздуха изнад 360 Ц.

,

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТ РАДНИКА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИГМ-а БЕОГРАДА

Поред чланова  Градског одбора, седници је присуствовало руководство Савеза самосталних синдиката Београда, председник Томислав Бановић, секретар Жељко Каралејић и потпредседник Драган Тодоровић као и Саша Торлаковић председник Синдиката радника грађевинарства и ИГМ-а Србије.

Анализирајући активности из текуће  године Мирослав Дрекић, председник Градског одбора грађевинара Београда, информисао је о  проблемима у овој делатности: лоше пословање предузећа, недовршен процес приватизације, нередовне зараде, прековремени рад, отпуштања, шиканирање синдикалних повереника , нарушавање права радника и др.

Ипак, благовременим и систематичним деловањем Синдиката, колико толико, превазиђени су многи проблеми и заштићена права радника.

У идућој години наставиће се са још ефикаснијим деловањем, као и активностима на закључивању колективних уговора код послодавца , безбедност и здравље запослених, омасовљењу чланства, едукацији чланова синдикта, заштити синдикалних повереника.