ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

У оквиру дешавања у установама културе у Београду покренуто је неколико питања:

Солидарана помоћ за запослене у установама културе Београда за 2023. годину износи 41 800 динара. Обзиром да је у марту месецу исплаћено 25 000 динара, у децембру остаје исплата до уговорене суме у износу од 16 800 динара.

Од 01. јануара 2024. године све установе културе у Србији добиће повећање зараде у износу од 10%.

Позоришта имају проблем са иностраним дневницама које су ниже од дневница за иностранство. За сада се ништа не може променити јер су дневнице у корелацицји са важећом Уредбом где град Београд нема надлежност.

У току је активност Републичког синдиката културе на измени постојећих коефицијената из Уредбе за запослене у установама културе у Србији.

Савез самосталних синдиката Београда у периоду од 26.06.2023. године до 30.06. 2023. године органозоваће 42. Радничко спортске игре у бањи Врућица код Теслића у Републици Српској. Очекује се да ће чланови синдиката из установа културе Београда узети учешће у Радничко спортским играма.

 

СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

Самостални синдикат културе Београда одржао је 27. децембра 2022. године седницу Градског одбора на којој се говорило о активностима синдиката у 2022. години.

У јануару месецу ове године потписан је Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач град Београд који је донео низ добрих решења за запослене у установама културе Београда.

Појава текућих, појединачних проблема у појединим установама решавана је у сарадњи са у сарадњи са Градским одбором.

У раду седнице Одбора учествовао је председник Савеза самосталних синдиката Београда, Драган Тодоровић и председник самосталног синдиката културе Србије Драгана Ђорђевић. Саопштена је информација да ће буџет у 2023. години бити увећан и износиће 18%, као и да ће зараде бити увећане од јануара месеца 2023. године за 12,5%. 

 

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА И ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОВЕ ДЕЛАТНОСТИ

У Савезу самосталних синдиката Београда, дана 21.10. 2020. године, одржана је проширена седница Градског одбора самосталног синдиката културе, на којој су поред чланова градског одбора учешће у раду узели и председници синдикалних организација из установа културе града Београда. Седницом је председавала Мирјана Димитријевић председник ГОСС културе, а истој је присуствовао председник Савеза самосталних синдиката Београда Драган Тодоровић.

Седница је одржана у циљу непосредног упознавања руководства ГОСС културе и председника синдикалних организација и сагледавања актуелних проблема. Договорен је начин рада, да се благовремено указује на сва питања и проблеме, како би се нашла решења и на најефикаснији начин заштитила права и интереси запослених у овој делатности.

Такође, разговарало се о функционисању установа културе у отежаним условима због пандемије Ковид-19.

ОДРЖАНА ИЗБОРНА СЕДНИЦА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

Градски одбор самосталног синдиката културе Београда на Изборној седници разматрао је петогодишњи Извештај о раду, као и Програм о наредним активностима и задацима. Констатовано је да је култура један уређени систем и да су вођене активности дале веома позитивне резултате у заштити права и интереса чланова Синдиката и њихов материјални и социјални положај, пре свега, кроз примену и поштовање Колективног уговора за установе културе Београда. У овом периоду потписана су два Анекса колективног уговора.

Ангажовањем Градског одбора и у договору са Скупштином Града издејствовано је право на солидарну помоћ у износу од 20.000 динара и она ће бити исплаћена до краја децембра. Такође, решен је и прошлогодишњи проблем пакетића па ће деца запослених у култури Београда добити новчана средства за куповину пакетића.

На овој седници изабрано је ново руководство за мандатни период 2019 – 2024. године.

За председника Самосталног синдиката културе Београда изабрана је МИРЈАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ из Историјског архива Београда а за секретара именована је ГОРДАНА БРКИЋ – досадашњи секретар.
Такође, дат је предлог да кандидат за председника Савеза самосталних синдиката Београда буде ДРАГАН ТОДОРОВИЋ а секретар ЖЕЉКО КАРАЛЕЈИЋ.

ОДРЖАН ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

5 5 На седници су члановима Одбора дата упутсва за спровођење избора у синдикалним организацијама која почињу 1. октобра 2019. године.

Такође је донета Одлука о тексту Анекса Посебног колективног уговора а преговори се очекују ускоро.

Констатовано је и да треба наставити активности за исплату солидарне помоћи запосленима у установама културе којима је оснивач Град Београд.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

1 1На седници су  чланови Градског одбора информисани да је потписан Посебан колективни уговор за установе културе, чији је оснивач Град Београд, а да  је ступио на снагу 29. јануара 2019.године.

Донети су закључци у складу са активностима Републичког одбора Самосталног синдиката у установама културе и анализирана актуелна ситуација у установама Београда.

Такође, су изабрани представници Градског одбора у Комисију за тумачење и праћење примене Посебног колективног уговора.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

На седници је разматрана ситуација око Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Град Београд, а који истиче 29. јануара 2019.године. Дати су предлози за измену појединих чланова КУ. Почетак преговора очекује се у току ове недеље.

Предмет расправе били су и платни разреди, чија се примена пролонгира за 01.01.2020.године.

Такође, је дата информација да ће повећање зарада за запослене у  култури у наредној години износити 7%.