ОДРЖАН ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

5 5 На седници су члановима Одбора дата упутсва за спровођење избора у синдикалним организацијама која почињу 1. октобра 2019. године.

Такође је донета Одлука о тексту Анекса Посебног колективног уговора а преговори се очекују ускоро.

Констатовано је и да треба наставити активности за исплату солидарне помоћи запосленима у установама културе којима је оснивач Град Београд.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

1 1На седници су  чланови Градског одбора информисани да је потписан Посебан колективни уговор за установе културе, чији је оснивач Град Београд, а да  је ступио на снагу 29. јануара 2019.године.

Донети су закључци у складу са активностима Републичког одбора Самосталног синдиката у установама културе и анализирана актуелна ситуација у установама Београда.

Такође, су изабрани представници Градског одбора у Комисију за тумачење и праћење примене Посебног колективног уговора.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

На седници је разматрана ситуација око Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Град Београд, а који истиче 29. јануара 2019.године. Дати су предлози за измену појединих чланова КУ. Почетак преговора очекује се у току ове недеље.

Предмет расправе били су и платни разреди, чија се примена пролонгира за 01.01.2020.године.

Такође, је дата информација да ће повећање зарада за запослене у  култури у наредној години износити 7%.