ОДРЖАНА ИЗБОРНА СЕДНИЦА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

Градски одбор самосталног синдиката културе Београда на Изборној седници разматрао је петогодишњи Извештај о раду, као и Програм о наредним активностима и задацима. Констатовано је да је култура један уређени систем и да су вођене активности дале веома позитивне резултате у заштити права и интереса чланова Синдиката и њихов материјални и социјални положај, пре свега, кроз примену и поштовање Колективног уговора за установе културе Београда. У овом периоду потписана су два Анекса колективног уговора.

Ангажовањем Градског одбора и у договору са Скупштином Града издејствовано је право на солидарну помоћ у износу од 20.000 динара и она ће бити исплаћена до краја децембра. Такође, решен је и прошлогодишњи проблем пакетића па ће деца запослених у култури Београда добити новчана средства за куповину пакетића.

На овој седници изабрано је ново руководство за мандатни период 2019 – 2024. године.

За председника Самосталног синдиката културе Београда изабрана је МИРЈАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ из Историјског архива Београда а за секретара именована је ГОРДАНА БРКИЋ – досадашњи секретар.
Такође, дат је предлог да кандидат за председника Савеза самосталних синдиката Београда буде ДРАГАН ТОДОРОВИЋ а секретар ЖЕЉКО КАРАЛЕЈИЋ.

ОДРЖАН ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

5 5 На седници су члановима Одбора дата упутсва за спровођење избора у синдикалним организацијама која почињу 1. октобра 2019. године.

Такође је донета Одлука о тексту Анекса Посебног колективног уговора а преговори се очекују ускоро.

Констатовано је и да треба наставити активности за исплату солидарне помоћи запосленима у установама културе којима је оснивач Град Београд.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

1 1На седници су  чланови Градског одбора информисани да је потписан Посебан колективни уговор за установе културе, чији је оснивач Град Београд, а да  је ступио на снагу 29. јануара 2019.године.

Донети су закључци у складу са активностима Републичког одбора Самосталног синдиката у установама културе и анализирана актуелна ситуација у установама Београда.

Такође, су изабрани представници Градског одбора у Комисију за тумачење и праћење примене Посебног колективног уговора.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

На седници је разматрана ситуација око Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Град Београд, а који истиче 29. јануара 2019.године. Дати су предлози за измену појединих чланова КУ. Почетак преговора очекује се у току ове недеље.

Предмет расправе били су и платни разреди, чија се примена пролонгира за 01.01.2020.године.

Такође, је дата информација да ће повећање зарада за запослене у  култури у наредној години износити 7%.