ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА БЕОГРАДА

Дана 17.06.2021.године одржана је Прва седница Градског одбора Синдиката саобраћаја и веза Београда.

На седници је изршен избор новог члана Градског одбора из ЈП ,,Путеви Србије“, који је истовремено предложен и за члана Надзорног одбора Савеза самосталних синдиката Београда.
Разматрана су и спорна питања и проблеми са којима се сусрећу чланови синдиката и председници синдикалних организација у синдикатима који припадају Градском одбору Синдиката саобраћаја и веза Београда.

Такође, након одржане расправе, донети су и одређени закључци од интереса за будући рад и активност Градског одбора.
Седницом је председавао председник Градског одбора Синдиката саобраћаја и веза Београда Милан Кука,дипл.правник.