ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ПРЕХРАМБЕНОЈ, ДУВАНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ И ВОДОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

На Изборној скупштини Градски одбор је усвојио Извештај о раду и подржао све активности које су вођене у овом периоду а биле су, пре свега, усмерене на постизању што ефикасније заштите права из рада и по основу рада и побољшању социјално – материјалног положаја запослених у овој делатности. Пре свега кроз Колективни уговор који није само брана која поставља границе самовољи послодаваца и штити права запослених, већ је и гаранција за послодавце. Међутим, како Колективни уговор, који је потписан још 2016. године, није добио снагу проширеног дејства да се односи на целу грану, у будућем периоду приоритетан задатак ће бити да се преко Републичког одбора самосталног синдиката издејствује његово проширено дејство.

Изборна скупштина изабрала је за председника овог Одбора Богосављевић Душана – Институт за кукуруз „Земун поље“ а за секретара именовала Ђорђевић Милисава – Алдахра.