OДРЖАНА СЕДНИЦА ГОСС КУЛТУРЕ

Седница Градског одбора самосталног синдиката културе Београда одржана је 09.11.2021.

Донета Одлука о изменама и допунама Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Град Београд, а који је потписан 28. јануара 2019. године

Упућен захтев Секретаријату за културу Скупштине града Београда за отпочињање преговора.