У САВЕЗУ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА ОДРЖАН САСТАНАК СА ПОМОЋНИКОМ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА БЕОГРАДА АНДРЕЈОМ МЛАДЕНОВИЋЕМ

Председник Савеза самосталних синдиката Београда Драган Тодоровић и секретар Већа Савеза самосталних синдиката Београда Жељко Каралејић, одржали су данас састанак са помоћником градоначелника града Београда Андерејом Младеновићем.

Предмет разговора биле су актуелне теме које се тичу непосредне сарање синдиката и градске власти. Посебно је посвећена пажња раду Социјално-економског савета града Београда и одређеним проблемима у његовом функционисању. Постигнут је договор да у наредном периоду рад Социјално – економског савета буде ефикаснији у решавању многих нагомиланих проблема како за запослене и послодавце, тако и за грађане града Београда.

1

2