САВЕЗ ТРАЖИ ПОВЛАЧЕЊЕ НАЦРТА НОВОГ ЗАКОНА О СЕЗОНСКИМ ПОСЛОВИМА

Савез самосталних синдиката Србије указао је да се Нацртом закона о поједноставлјеном радном ангажовању на сезонским и другим повременим пословима у одређеним делатностима у потпуности укидају основна права радника из радног односа, доводи у бесмисао постојање Закона о раду и већина радно ангажованих претвара у трајне сезонске, односно повремене раднике.

У писму министарки рада, Савез је затражио да се одустане од овог нацрта, а да на новом тексту, без журбе, почну да раде стручне службе тог министарства, у сарадњи са репрезентативним синдикатима и Унијом послодаваца, како би добили закон који ће на прави начин решити питање ангажовања сезонских радника, а да при томе обезбеди њихову заштиту, правичну накнаду и услове рада

Dopis ministarki za rad 1

Dopis ministarki za rad 2