ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Данас је у Савезу самосталних синдиката Београда потписан Споразум о продужењу важења Колективног уговора код послодавца, на период од три године, између Савеза самосталних синдиката Београда и Синдикалне организације запослених у Савезу самосталних синдиката Београда.

 

Споразум су потписали, председник Драган Тодоровић у име Савеза самосталних синдиката Београда и Милика Шијак председник Синдикалне организације запослених у Савезу самосталних синдиката Београда.

Запослени чине срж сваке организације и њихова права, обавезе и одговорности морају бити уређенe, како би и спремност за рад и залагање, њихова мотивисаност за даље унапређивање знања и вештина и напредовање у послу, имали јаку потпору и у одредбама Колективног уговора, са крајњим циљем успешног функционисања Савеза самосталних синдиката Београда.