ОДРЖАНА ЈЕ 10. СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА

У Савезу самосталних синдиката Београда одржана је 10. седница Председништва Савеза самосталних синдиката Београда.

На седници се између осталог разговарало о изради Оријентационог плана рада Председништва и Већа Савеза самосталних синдиката Београда за 2022. годину. Имајући у виду дешавања на пољу радних права, Председништво је заузело став да се кроз Оријентациони план рада за следећу годину предвиде активности које воде ка заштити и проширењу права из радног односа.