Оджан Форум на тему: ГДЕ ЋЕ СЕ ЗАПОСЛИТИ ГЕНЕРАЦИЈА ИЗ КАРАНТИНА?

Фондација Фридрих Еберт у сарадњи са Business Info Group, организовала је, данас, Форум на тему „ Где ће се запослити генерације из карантина?“. Учесници овог Форума били су:

Ана Стојановић руководилац сектора за дуално образовање и образовне политике у ПКС;

Марко Перић председник Секције младих Савеза самосталних синдиката Београда;

Јелена Жарковић професор Економског факултета у Београду;

Јана Шарић координаторка Центар Е8;

На овом Форуму дати су одговори на теме:

- Зашто је забрињавајућ феномен генерације из карантина;

- Да ли су млади у групи оних који ће највише осетити економске последице пандемије;

- Зашто је транзиција школа-посао још тежа у новим околностима;

- Какве резултате можемо очекивати од државног програма “Моја прва плата”;

- Има ли доброг рецепта за превазилажење проблема смањених шанси да се нађе посао.

forum

Највише интересовања привукла је тема „Какве резултате можемо очекивати од државног програма “Моја прва плата”, па је указано на мањкавости овог програма, почевши од тога да он мора бити продукт свих заинтересованих страна. Млади као циљна група овог пројекта нису се сложили да се давања предвиђена пројектом могу назвати „Mоја прва плата“.

Марко Перић председник Секције младих Савеза самосталних синдиката Београда, посебно је истакао предност младих учлањених у синдикат у периоду пандемије КОВИД-19, јер су као чланови синдиката били информисани о правима и обавезама и пружена им је адекватна правна помоћ како би сачували своја радна места.

Напоменуо је да се Секција младих Савеза самосталних синдиката Србије бавила овим проблемима и иницирала Анкету о промењеним условима рада код младих у земљи и региону, како би потпуније сагледала промене и тенденције у области радно-правних прописа и правовремено указала на изазове за положај младих, како радника, тако и оних који траже посао.