ИНФОРМАЦИЈА

о учешћу на виртуелној ЕКТУН конференцији на тему
„Опоравак рада од пандемије и дешавања у европским главним градовима“

Picture1

Европска мрежа синдиката главних градова (ЕКТУН) у сарадњи са Европском конфедерацијом синдиката (ЕКС), Европским синдикалним институтом (ЕТУИ) и уз организациону подршку колега из синдиката Лисабона, организовала је 23 и 24. фебруара 2021. године виртуелну конференцију на тему „Опоравак рада од пандемије и дешавања у европским главним градовима“. У име Савеза самосталних синдиката Београда у раду конференције учествовали су Драган Тодоровић, председник и Жељко Каралејић, секретар.

Циљеви овог скупа били су је јачање сарадње унутар мреже, размена искустава међу синдикатима главних градова и активности предузете како би се умањиле последице пандемије по раднике у европским главним градовима, регионима и државама.

Избијање епидемије КОВИД-19 резултирало је највећом здравственом кризом, а последице економске и социјалне кризе биће несагледиве. Искуства колега широм Европе потврдила су да су подједнако угрожене све земље, њихово становништво, животи и здравље. Читави здравствени и социјални системи су под огромним оптерећењем и бројни кључни сектори привреде пролазе кроз економску кризу без преседана. Довољно је само да поменемо угоститељство, туризам, транспорт, секторе који су у свим земљама веома погођени.

Заједничка констатација учесника конференције је да свет рада више није исти и чини се да ће се његова будућност и индустријски односи рачунати пре и после короне. Радници широм Европе већ дуго носе тешко бреме кризе ризикујући сопствено здравље и здравље својих породица. Ту су и отпуштања, гашења радних места и смањивања зарада. Нарочито су погођени они који нису били заштићени ни у условима пре избијања пандемије. Изнета искуства потврђују да су и у богатијим земљама подједнако оптерећени и забринути, јер се незапосленост све већа, док се повећава број неформалних облика запошљавања и масовно прелази на рад на даљину који није законски уређен.

У овако ванредним околностима улога социјалног дијалога и одговорност социјалних партнера су кључни и на посебном су тесту. Пред синдикатима су појачане обавезе заштите и очувања радних места, заштите безбедности и здравља на раду и прилагођавање новим модалитетима рада. Примери добре праксе изнети на конференцији показали су да је посебно значајно инсистирати на оснаживању већ урушеног социјалног дијалога и система колективног преговарања. На жалост, мало је синдиката који су могли да се похвале да су консултовани приликом осмишљавања адекватних мера опоравка од стране влада. У неким државама владе доносе једностране одлуке што подрива улогу социјалних партнера, те је стога заједнички став учесника конференције борба против угрожавања аутономије социјалних партнера, слабљења институција социјалног дијалога и непоштовања синдикалних права и на националном и европском нивоу.

Подршка Европске конфедерације синдиката и конкретна залагања у преговорима са институцијама ЕУ, нарочито на плану опоравка ни овога пута није изостала. Детаљно је представљен ЕУ Вишегодишњи финансијски оквир (2021-2027) и план опоравка ЕУ од пандемије, укључујући и предвиђени пакет помоћи и подршке ЕУ Западном Балкану на сузбијању КОВИД-19 и опоравку од пандемије (детаљније о овој теми на веб страници https://www.sindikat.rs/svet.html)

Иако је ова виртуелна конференција успоставила одређену физичку „дистанцу“ показало се да квалитетну сарадњу међу синдикатима главних градова у Европи ни пандемија не може да поремети. Мрежа ЕКТУН наставља да функционише пуним капацитетом, ЕКС и ЕТУИ су спремни да је финансијски и логистички подрже, а Стални комитет мреже да ојача координацију међу чланицама. Једна од важних тачака плана активности мреже је инсистирање на узајамној комуникацији ради размене искустава како изаћи из кризе и како наставити са нормалним животом и радом. За сада је немогуће предвидети када ће се активности вратити у нормалу, али је извесно да ће Београд и Савез самосталних синдиката Београда бити следеће године домаћин ЕКТУН конференције у периоду у коме то околности омогуће.