ИНИЦИЈАТИВА СССС ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЧЛАНА 188. ЗАКОНА О РАДУ

Сматрајући да садашња дефиниција члана 188. Закона о раду не пружа довољну заштиту синдикалним представницима и члановима синдиката при обављању синдикалне делатности, што у пракси доводи до њиховог масовног стављања у неповољан положај при отказивању уговора о раду од стране послодаваца, Савез самосталних синдиката Србије упутио је Социјално економском савету Иницијативу за измене и допуне овог члана Закона о раду.

Као последица ове, недовољно јасне, одредбе у Закону, јављају се честе злоупотребе од стране послодаваца: распоређивање синдикалних активиста на друге мање плаћене послове, распоређивање у другу организациону целину, упућивање на рад у друго место рада, упућивање на рад код другог послодавца, проглашавање технолошким вишком.

У складу са Конвенцијом Међународне организације рада 135 о заштити и олакшицама које се пружају представницима радника у предузећима по препоруци бр.143 о радничким представницима, члан 188. Закона о раду требало би да штити синдикалне поверенике, чланове и председнике од дискриминације и злоупотребе послодавца.

СССС упозорава да, док се не обезбеди права заштита и слобода синдикалног деловања синдикалним представницима и члановима синдиката у предузећима, социјални дијалог у Републици Србији остаје у кризи што може довести до тога да држава на крају остане без социјалних партнера.

Преузето са https://www.sindikat.rs/aktuelno.html#2409

pdf ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЧЛАНА 188. ЗАКОНА О РАДУ