ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА БЕОГРАДА

Дана 12.12.2023год ,одржана је свечана заједничка седница републицког и градског одбора самосталног синдиката угоститељства и туризма. Седници су присуствовали Душко Вуковић потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије и гости Чукурановић Добривоје и Андјелко Пецељ.

На седници је усвојен извештај о раду у 2023.год, те је посебан осврт дат на решавања проблема вишкова у АБ Кетерингу, на учешћу у перформансу на обележавању 1.маја ,те нашим учешћем на састанку у Хотелу Славија. Посебну захваланост упућена је како руководству Савеза самосталних синдиката Београда тако и правној слузба синдиката због свих учешћа у решавању проблема у угоститељству. Нови корак који је Савез самосталних синдиката Београда урадио, вредан је пажње, јер је помогао око износење истине у јавност, конференцијом у Медија центру у вези дешавања у АБ Кетерингу. Ова конференција је била преко потребна и одржана је у правом тренутку, јер од априла месеца до данас још увек се пише о овим првом И јединственом случају у Србији где су наши радници добили отказ а примљени Индијци.

Усвојен је оријентациони план и програм рада за 2024. годину. Градски одбор синдиката угоститељства И туризма, своје активности посебно ће усмерити на:

1.Јачање материјалног и социјалног положаја запослених у угоститељству И туризму,

2. Питања радно-правног статуса запослених, кроз пружање помоћи преко правне слузбе ССС Београда,

3. Посебан осврт на анимирање младјег кадра у структуру синдиката, као и подизање свести из области синдикалног организовања,

4. Сва друга питања која се буду наметнула у току године