ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ПРЕХРАМБЕНОЈ, ДУВАНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ И ВОДОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

На Изборној скупштини Градски одбор је усвојио Извештај о раду и подржао све активности које су вођене у овом периоду а биле су, пре свега, усмерене на постизању што ефикасније заштите права из рада и по основу рада и побољшању социјално – материјалног положаја запослених у овој делатности. Пре свега кроз Колективни уговор који није само брана која поставља границе самовољи послодаваца и штити права запослених, већ је и гаранција за послодавце. Међутим, како Колективни уговор, који је потписан још 2016. године, није добио снагу проширеног дејства да се односи на целу грану, у будућем периоду приоритетан задатак ће бити да се преко Републичког одбора самосталног синдиката издејствује његово проширено дејство.

Изборна скупштина изабрала је за председника овог Одбора Богосављевић Душана – Институт за кукуруз „Земун поље“ а за секретара именовала Ђорђевић Милисава – Алдахра.

 

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ПРЕХРАМБЕНОЈ, ДУВАНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ И ВОДОПРИВРЕДИ


    Седници су присуствовали и  Драган Зарубица, председник РОСС-а, Томислав Бановић, председник ССС Београда, Драган Тодоровић и Жељко Каралејић, потпредседник  и секретар ВССС Београда.
    Разматрана су актуелна питања и проблеми у овој делатности. Обзиром да у јануару 2018.године истиче већина појединачних колективних уговора, започети су преговори у свим компанијама,  а стручна помоћ пружена је од стране ССС Београда и РОСС-а.
    Истакнуто је да је највећи проблем „Фриком“ из разлога, што је „Агрокор“ у специфичној ситуацији и послодавац још увек не прихвата да потпише КУ на рок од три године, него на  шест месеци.  ( вероватно због продаје „Фрикома“)