У ОБРЕНОВЦУ ОДРЖАНА ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА ЗА ПСИХОЛОШКО ОСНАЖИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

У оквиру пројекта Савеза самосталних синдиката Србије, „Психолошко оснаживање запослених“, 1. децембра 2021. године, у Обреновцу, одржана је психолошко едукативна радионица, на којој су учествовали представници синдиката предшколског васпитања и образовања Обреновца. Тема радионице била је: „Активно слушање“- (као једна од најважнијих вештина комуникације).

Присутне је поздравила и пожелела успешан рад, председница синдикалне организације ПУ „ Перка Вићентијевић“ Обреновац, иначе домаћин скупа, Татјана Миљојковић. Такође, радионици су присуствовали Драган Тодоровић, председник Савеза самосталног синдиката Београда и Весна Јањић, председница Градског одбора самосталниог синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда, који су активно учествовали у раду. Радионицу је водила Мара Зимоњић, психолог – стручни сарадник у СССС.

Имајући у виду да је ово уводна радионица, поред теме „Активно слушање“, обрађена је и тема „Група као вид психолошког оснаживања чланова синдиката“.

Циљ радионице био је психолошко оснаживање и едуковање учесника, како би прво помогли себи а касније и свом чланству да се лакше изборе са проблемима у свом радном окружењу.

Учесници су, кроз групни рад, имали прилику да уоче на који начин им група може помоћи да ојачају себе.Уз помоћ психолошких техника и отворености у међусобној комуникацији, подстакнута је динамика у поставлјању питања, пружању подршке, али и размишлјању о ономе што је изречено.

Поред усвајања вештине активног слушања, која је неопходна у свакодневној комуникацији, ради успостављања продуктивног дијалога, учесници су кроз интерактиван рад разменили искуства, изнели проблеме са којима се сусрећу у синдикалном раду а који су изазвани неадекватном комуникацијијом. Полазећи од тога, да је једна од најважнијих вештина лјудске комуникације активно слушање, учесници су имали прилику да примене и виде како им ова вештина може помоћи при делегирању одговорности, мотивисању других, као и при доношењу промишљених одлука. Увидевши на личним примерима ефекат активног слушања, учесници су показали велику заинтересованост за употрбу ове технике у свом синдикалном раду. С обзиром на то да у свакој међулјудској интеракцији постоји реалан ризик од неуспеха или неразумевања који је често последица лоше комуникације а не лоших намера, велика пажња на радионици била је посвећена усвајању вештина које су од значаја за успоставлјање добрих међулјудских односа.

Током радионице родиле су се нове идеје и изражен заједнички ентузијазам за наредне сусрете.