СИНДИКАТ ПРЕДШКОЛАЦА ТРАЖИ ДА ДИРЕКТОРИ ОРГАНИЗУЈУ РАД

predskolciГрадски одбор самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда упозорио је данас да су директори предшколских установа, супротно инструкцији Министарства просвете и мерама које за цилј имају спречавања ризика од заразе и њеног ширења, позвали све запослене да се врате на рад почев од 11.05.2020. године.

Упркос препоруци да се објекти отварају постепено ради пријема једног броја деце, враћањем на рад свих запослених у предшколским установама јавио се проблем у виду немогућности да се у потпуности примене све мере превенције, уз постојање ризика по посебно угрожене запослене.

Према информацима из самих предшколкских установа, од укупног броја пријавлјене деце (30% деце), у предшколске установе је кренуо знатно мањи пријавлјених, односно 5-15% деце.
Имајући у виду да је у предшколске установе кренуло мањи број деце од пријавлјених, те чињеницу да није целисходно да сви запослени одмах дођу на посао где нема деце са којима би могли да раде, као и Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ЦОВИД-19, Синдикат сматра да је потребно да се директорима предшколских установа омогући да организују рад на начин да се у потпуности примене све строге мере превенције од заразе и заштите посебно угрожених лица и то хроничних болесника, запослених старијих од 60 година, као и запослених родителја са децом до 12 година.

То подразумева постепено и пажлјиво отварање објеката предшколских установа, позивање на посао минимума запослених према броју деце која су кренула у вртиће, уз поштовања свих мера и препорука ради спречавања заразе и њеног ширења, адекватну заштиту запослених, посебно угрожених којима се мора омогућити наставак рада од куће или евентуално коришћење годишњих одмора.

Позивом да сви запослени дођу на посао, уклјучујући и посебно угрожене, доводи се у питање препорука о социјалном дистанцирању, а запослени који проводе више сати у предшколским установама у које иде мали број деце могу утицати само на повећање ризика од заразе и њеног ширења, а у погледу посебно угрожених запослених и до тежих ризика и последица.