СИНДИКАЛНА ЕДУКАЦИЈА ЗА ЧЛАНОВЕ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА РАДНИКА ПРЕДСКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊЕ БЕОГРАДА

Дана 20.02. 2023. године, за цланове ГОССРПВО Београда одрзана је последња група прве фазе семинара. На овој радионици радјено је на уцењу основних вестина И идентификација активиста, лидера и будуцих цланова Синдиката, као и вестине водјења разговора са цланством И колегама.

Раду на едукацији приступљено је кроз организације тимова из синдикалних организација предсколских установа Београда.

О терминима радионица у другој фази едукације бицете благовремено обавестени.