ОДРЖАН СЕМИНАР “БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА РАДУ”

У организацији Савеза самосталних синдиката Београда од 16-18.05.2022. г. одржан је семинар „Безбедност и заштита на раду“. Полазници овог семинара били су чланови Градског одбора самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда.

Савремени систем управљања базиран је на процесном приступу. Због тога је безбедност на раду укључена у основне оперативне процедуре. Концепт превенције, другим речима, „боље спречити него лечити“ интегрисан је у Закон о безбедности и здравља на раду. Безбедност на раду и заштита здравља морају се третирати као јединствени и целовит систем. Процена ризика је основни алат који послодавцу омогућава свеобухватан увид у стање безбедности и здравља на раду и једноставно управљање радним процесима са аспекта безбедности и здравља на раду.

У својству предавача едукацију су одржали изузетни предавачи из ове области: Аница Лазаревић – стручни сарадник за послове безбедности и здравља на раду, Др. Маја Милошевић – начелник Одељења за БЗР Клинички центар Србије и Маја Илић – начелница Одељења за студијско - аналитичке послове и надзор Инспектората за рад. Семинару је присуствовао и председник Савеза самосталних синдкиката Београда Драган Тодоровић.

Закључак полазника је да ће ова обука у будућности помоћи и унапредити рад синдикалних представника у заштити запослених и додатним мерама заштите за безбедан и здрав рад.