ОДРЖАН СЕМИНАР У НОВОМ ПАЗАРУ

Савез самосталних синдиката Београда организовао је за чланове Градског одбора самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда, семинар на тему „ Мапирање проблема и одрђивање приоритета у проактивнм деловању синдиката.

Семинар је одржан у Новом Пазару од 16-18.10.2023. године.

Весна Јањић, председница Градског одбора самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда, након поздравне речи упућене полазницима, говорила је о неопходности и значају семинара.

Драган Тодоровић, председник Савеза самосталних синдиката Београда, дао је увод у семинар кроз презентацију „Тимски дух“.

На тему анализе заинтересованих страна и акционо планирање, говорио је Владимир М. Павловић, из Београдске отворене школе.

Полазници су у оквиру овог семинара имали прилику да стекну нова и унапреде постојећа знања која се односе на акционо планирање за постизање дефинисаних циљева.

Предавачи су се посебно фокусирали на кораке у акционом планирању (постављање СМАРТ циљева, дефинисање задатака, прерасподелу ресурса, приоритизацију задатака, постављање циљева и рокова, праћење и ревизија акционог плана, евалуација и слављење успеха).

Полазницима су представљена и нека од решења која се односе на разумевање мреже заинтересованих страна са којима може настати интеракција током спровођења акционог плана за постизање постављених циљева.