ОДРЖАНА VI ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ГОСС РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАДА

Дана 23.05.2022. одржана је VI Ванредна седница Градског одбора Самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда.

На дневном реду, разматран је предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 28.04.2022., Закључак 05 број : 401- 3526/2022, у коме се даје препорука да се ради унапређења услова рада, као и побољшања материјалног положаја запослених у предшколским установама, запосленима исплати једнократна новчана помоћ у нето износу од 10.000,00 динара из буџета Јединица локалне самоуправе.

Одлучено да се дописом обратимо Скупштини града, са захтевом за хитан пријем, где би се на дневном реду нашла тренутно најважнија питања, организација систематских прегледа запослених у предшколским установама као и предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја, везано за препоруку исплате једнократне новчане помоћи.