ОДРЖАНА 7. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАДА

На седници одржаној 15.03.2021. године, усвојен је Извештај о раду ГОСС радника предшколског васпитања и образоваља Београда, као и план рада за 2021. годину, који остаје отворен за све предлоге, захтеве и потребе чланства, као и питања која ће бити наметнута актуелним дешавањима.

Дата је информација о раду Фонда за метеријалну и солидарну помоћ Савеза самосталних синдиката Београда. На седници је разматран и Извештај са састанка одржаног 09.03.2021. године у секретаријату за образовање и дечију заштиту града Београда.