ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГОСС-А РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАДА

Градски одбор Самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда, одржао је седницу 26.01.2021. године. На седници су разматрани предлози Радне групе ССРПВО за измену коефицијената Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.

Присутни су упознати са покренутом Иницијативом за признавање коефицијената васпитачима који су се дошколовали у складу са претходним усменим договором са руководством предшколских установа и Секретаријатом за образовање и дечју заштиту, а новостечене дипломе им нису признате као основ за повећање коефицијента.

Дата је информација у вези исплате солидарних помоћи у предшколским установама Београда.

Чланови Одбора су дали извештај о примени епидемиолошких мера у предшколским установама у Београду.

Одбор је информисан у вези са добровољним вакцинисањем запослених у предшколским установама у Београду.