ОДРЖАНА ПРВА ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦА ЗА ПСИХОЛОШКО ОСНАЖИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ СИНДИКАТА ПУ ЗВЕЗДАРА

У оквиру пројекта Савеза самосталних синдиката Србије, „Психолошко оснаживање запослених“,24. и 25. маја 2022., у Београду, одржана је психолошко едукативна радионица, на којој су учествовали представници синдиката предшколског васпитања и образовања Предшколске установеЗвездара. Тема радионице била је: „Активно слушање“- (као једна од најважнијих вештина комуникације).Присутне је поздравила и пожелела успешан рад, председница синдикалне организације ПУ Звездара Миријана Петровска.Такође, радионици су присуствовали Драган Тодоровић, председник Самосталног синдиката Београда и Весна Јањић, председница предшколског васпитања иобразовања Београда. Радионицу је водила Мара Зимоњић, психолог/психотерапеут – стручни сарадник у СССС.Имајући у виду да је ово уводна радионица, поред теме „Активно слушање“, обрађена је и тема„Група као вид психолошког оснаживања чланова синдиката“.Циљ радионице био је психолошко оснаживање и едуковање учесника, како би прво помогли себи а касније и свом чланству да се лакше изборе са проблемима у свом радном окружењу.Учесници су, кроз групни рад, имали прилику да уоче на који начин им група може помоћи да ојачају себе.Уз помоћ психолошких техника и отворености у међусобној комуникацији, подстакнута је динамика у поставлјању питања, пружању подршке, али и размишлјању о ономе што је изречено.Поред усвајања вештине активног слушања, која је неопходна у свакодневној комуникацији, ради успостављања продуктивног дијалога, учесници су кроз интерактиван рад разменили искуства, изнели проблеме са којима се сусрећу у синдикалном раду а који су изазвани неадекватном комуникацијијом. Полазећи од тога, да је једна од најважнијих вештина лјудске комуникације активно слушање, учесници су имали прилику да примене и виде како им ова вештина може помоћи при делегирању одговорности, мотивисању других, као и при доношењу промишљених одлука. Увидевши на личним примерима ефекат активног слушања, учесници су показали велику заинтересованост за употребу ове технике у свом синдикалном раду. С обзиром на то да у свакој међулјудској интеракцији постоји реалан ризик од неуспеха или неразумевања који је често последица лоше комуникације, а не лоших намера, велика пажња на радионици била је посвећена усвајању вештина које су од значаја за успоставлјање добрих међулјудских односа.Током радионице родиле су се нове идеје и изражен заједнички ентузијазам за наредне сусрете.