ОДРЖАНА ДВОДНЕВНА ONLINE КОНФЕРЕНЦИЈА „СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАНОГ И ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА“

(28. и 29. маја 2020.године)

Синдикат образовања медија и културе Хрватске (СОМК), у склопу Пројекта „Унапређење квалитета социјалног дијалога кроз развој и јачање административних и стручних капацитета“ које финансира ЕУ из Европског социјалног фонда, организовала је дводневну online Конференцију уз помоћ апликације ZOOM путем два online панела, на тему „Стање и перспективе раног и предшколског васпитања и образовања“.

Првог дана Конференције била је тема „Стање и синдикално деловање у РПОО – перспективе из регије“.

Презентације су изложиле:
-Божица Жилић, председница СОМК-а,
-Босиљка Јовановић, председница Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије,
-Ана Јанкопич, генерална секретарка Савеза самосталних синдиката Словеније.

Другог дана Конференције била је тема „Унапређење услова рада на националном међународном нивоу, где су презентације изложили:
-Luca Scarpello, представник Европске федерације јавног сектора (ЕПСУ),
-Viktoria Szucs, председница Демократског синдиката радника у јаслицама (Мађарска),
-Kristin Ideler, главни секретар Синдиката ver. Di (Hessen, Немачка)

Учесници ове дводневне Конференције дали су преглед стања у сектору раног и предшколског васпитања и образовања, везано за услове рада и социјално-материјални положај запослених и представили деловање и активности својих синдиката. Такође, указали су и на проблеме узроковане епидемијом Корона вируса са којима су се сусрели запослени у вртићима.

По завршетку уводних излагања организована је дискусија у коју су се укључиле и Босиљка Јовановић, председница и Слободанка Нинић, секретар Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије као и Весна Јањић, председница Самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда, које су изнеле одређене специфичности и проблеме у синдикалном деловању, на заштити права запослених у предшколским установама Србије и Београда.