ВОЂЕЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА УЛОГУ ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАТА У ПОСТУПКУ

У Савезу самосталних синдиката Београда одржан је семинар 19.11.2021. године, на тему „Вођење дисциплинског поступка са посебним освртом на улогу председника синдиката у поступку“, за чланове Градског одбора Самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда. Полазници семинара су упознати са током дисциплинског поступка кроз конкретне примере. Након предавања дискутовали су о најважнијим питањима која се односе на дисциплинске поступке у вртићима.

Предавачи су били из Службе за правне, економске и опште послове Савеза самосталних синдиката Београда, Андрија Чича шеф Одељења за правне послове и Драгана Вајовић самостални стручни сарадник за послове радно-правне заштите.