ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УПРАВЕ БЕОГРАДА

upr    Чланови Градског одбора управе Београда информисани су о завршним преговорима на изради Посебног колективног уговора за државне органе и Посебног колективног уговора за запослене у АП и јединицама локалних самоуправа.
    Представници Синдиката у преговорима су посебно инсистирали на појединим питањима, тј. права запослених, као што су: јубиларне награде, минули рад, накнада трошкова за одлазак и повратак са посла и слично.