СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УПРАВЕ БЕОГРАДА

Седници је присуствовало  и руководство ССС Београда: председник- Томислав Бановић, секретар-Жељко Каралејић и потпредседник-Драган Тодоровић. Разматран је Извештај о активностима у 2017.години, где је приоритетан задатак био заштиита материјалног и социјалног положаја запослених у овој делатности.

Председник ГОС-а Зоран Јовановић, посебно је апострофирао на  Иницијативу ГОС-а која је упућена и Градоначелнику Града Београда, а којом је захтевано да се ускладе плате запослених до нивоа који сада остварују запослени у Градској управи Града Београда. Посебно је указано на проблем зарада запослених са средњом стручном спремом и затражено да се у складу са Мишљењем СЕС-а Града Београда, који је такође разматрао овај проблем, побољша социјално-материјални положај запослених, посебно ових категорија, у управама градских општина.

Како су честе промене законске регулативе и многи закони су у процедури или ће бити у наредној години, овај градски одбор реаговаће у правом тренутку и на прави начин и дати допринос да законска решења, прописи, као и Посебан колективни уговор буде што више по мери  и потребама запослених и чланства.