ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА

222Констатовано је да су вођене многе активности како би се на што ефикаснији начин заштитила права и интереси запослених у овој делатности и она ће се наставити и у идућој години, а пре свега кроз Грански колективни уговор чије је доношење у процедури.

Градски одбор је изабрао Кабић Драгана – председника Синдикалне организације ЈАТ – Кетеринг за новог председника овог Одбора уместо досадашњег Чукурановић Добривоја који је отишао у пензију.