ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГОС-А УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА БЕОГРАДА

    Седници је присуствовало и руководство Савеза самосталних синдиката Београда: Томислав Бановић - председник, Жељко Каралејић - секретар и Драган Тодоровић-потпредседник Већа ССС Београда, као и Драган Цветковић  - председник Самосталног синдиката Угоститељства и туризма Србије.

    Председник овог Градског одбора - Добривоје Чукурановић, истакао је да постоји бојазан да ће 2018. година бити неповољна за функционисање многих синдикалних организација у овој делатности, јер ће многе остати без чланства. Зато је апеловано да се не врши гашење синдикалних организација, већ да се уложи напор за њихово очување, а све у циљу заштите запослених.

    Поједини чланови Одбора изнели су стање и проблеме у својим синдикалним организацијама („Хотели Славија“, „Рекреатурс“ и слично).