Обавештење везано за Анкету о минамалној цени рада

Припремајући се за преговоре око висине минималне зараде за 2021. годину, утврђивање платформе и ставова који ће преговарачки тим ССС Србије заступати, од 07.08.2020.године на сајту ССС Србије постављена је online анкета намењена чланству као додатна аргументована подршка тим ставовима.

Позивају се сви чланови да учествују у Анкети и на основу гласова доћи ће се до информације коју висину минималне зараде чланови сматрају објективном и могућом.