ОДРЖАНА СЕДНИЦА ВЕЋА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА

    Веће Савеза самосталних синдиката Београда на седници одржаној 13.09. 2019. године, у складу са Одлуком о одржавању избора у Савезу самосталних синдиката Србије, донело је Одлуку о одржавању избора у Савезу самосталних синдиката Београда.

    Избори у Савезу самосталних синдиката Београда почињу 1.10. 2019. године у синдикалним организацијама а завршиће се одржавањем Конференције Савеза самосталних синдиката Београда фебруара 2020. године.