ОДРЖАНА ПОСЛЕДЊА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРВОГ ДЕЛА ПРОЈЕКТА“ПСИХОЛОШКО ОСНАЖИВАЊЕ ЧЛАНОВА СИНДИКАТА“

sednicaПоследња од 6 радионца, у оквиру првог дела Пројекта „Психолошко оснаживање запослених“, у организацији Савеза Самосталних синдиката Београда, под називом „ Невербална комуникација“, одржана је 13. јуна у Београду, на којој су учествовале представнице Самосталних синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда.

Подсећања ради, Пројекат носи назив „Психолошко оснаживање чланова синдиката“, а који, поред програма за пружање бесплатне психолошке помоћи и подршке члановима синдиката, има за циљ и едукацију представника синдиката. Тема првог циклуса радионица била је „Вештине комуникације“, где је на свакој од радионица обрађена по једна техника, а на последњој, под називом „Невербална комуникација“, учеснице су имале прилику да примене и виде како правилна употреба невербалне комуникације служи као ефективно средство комуникације, што последично доводи до успешнијег личног и професионалног развоја и раста како особа које савладавају ту вештину, тако и организације којој припадају.

Сама чињеница, да се различити аспекти комуникације састоје од 55% покрета, положаја тела и гестова, 38% тоналитета, боје и јачине гласа и само 7% речи или вербалне комуникације, говори о великом значају невербалне комуникације.

На последњој радионици је закључено да су ове  вештине  значајне за успостављање квалитетне комуникације и  добрих међуљудских односа (који подижу мотивацију и успешност запослених, јачају лојалност и посвећеност послу и организацији, подижу ефикасност тимског рада, ослобађају и покрећу креативност и иновативност, појашњавају положаје, улоге и одговорност запослених унутар организације и утичу на изградњу доброг „имиџа“ фирме).

Увидевши на личним примерима ефекте ових вештина, учеснице су показале велику заинтересованост за наставак сарадње у даљим активностима Пројекта, које су најављене за септембар 2019.