РЕГИОНАЛНИ СКУП НА ТЕМУ „ИСКУСТВА У РАДУ ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ САВЕТА“

У организацији Савеза самосталних синдиката Београда и  Фондације Фридрих Еберт Штифтунг  у Пролом бањи – хотел Радан, од 19. до 21. маја 2019.године, одржан је први Регионални скуп – Округли сто на тему „Искуства у  раду локалних социјално-економских савета“ -Како  унапредити социјални дијалог на локалном нивоу.

    Испред Савеза самосталих синдиката Београда – домаћина, председавали су: Драган Тодоровић, потпредседник и Жељко Каралејић, секретар, који су и чланови Социјално-економског савета Града Београда. У раду овог скупа учествовали су Душко Вуковић, потпредседник ССС Србије и Зоран Савић, чланови Социјално-економског савета Републике Србије, а из Региона  представници Синдиката: БСПСХ  Тиране- Албанија,  ССМ  Скопља-Северна Македонија, ФТТУБ Софије- Бугарска, ССС БИХ Сарајева-Федерација Босне и Херцеговине и ССРС Бања Луке - Републике Српске.

    Присутни су информисали о стању, генези настанка социјално-економских савета и о њиховом функционисању. Изнете су  разне специфичности, указано на многе тешкоће и проблеме (ауторитативна власт и одсуство демократије, недостатак репрезентативности социјалних партнера, послодавачких организација на нивоу локалних самоуправа и сл.).

Заједничка карактеристика је да постојање и функционисање социјално-економских савета нису на задовољавајућем нивоу –  више су формалистички, него суштински.

    Сви присутни су се такође сложили да Синдикат као један од социјалних партнера – учесника у трипартитном или двопартитном телу,  има највећи интерес за формирање и рад социјално-економских савета,  јер је то предуслов за квалитетан социјални дијалог са социјалним партнерима и остваривање основне улоге – заштита материјалног и социјалног положаја запослених, односно већи утицај на законска решења, која регулишу материјално, социјални и радно-правни статус запослених.

    Након дводневног рада учесници су  усагласили  Закључке:
    -сачињавање и потписивање заједничког Споразума о регионалној сарадњи која ће представљати платформу за наредни сусрет – Конференцију главних градова,
    -неопходност промене метода рада и деловања Синдиката на свим нивоима. Заузимање проактивнијег става, више иницијатива и конструктивних предлога,
    -неминовност трипартитног социјалног дијалога у којем Синдикат мора бити активнији  и наметљивији, са својим констуктивним аргументованим и оправданим решењима која произилазе из релевантних анализа, анкета и слично,
    -јачање капацитета сва три партнера у социјалном дијалогу