ОДРЖАНЕ ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ПСИХОЛОШКО ОСНАЖИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

1 1Едукативне радионице за психолошко оснаживање запослених одржане су 15. и 16. маја у Савезу самосталних синдиката Београда, на којој су учествовали представници Савеза Самосталних синдиката Београда и представнице Самосталних синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда. Теме радионица биле су: „Вештине дискутовања и решавање конфликата (успостављање продуктивног дијалога)“ и „Стандарди комуникације (похвала, уважавање и мотивисање)“.

Поред усвајања вештина комуникације које су од значаја за успостављање продуктивног дијалога и решавање конфликтних ситуација, учесници су кроз интерактиван рад разменили искуства, изнели проблеме са којима се сусрећу у синдикалном раду и међуљудској комуникацији у својим организацијама.

1 2Полазећи од тога, да је један од најмоћнијих облика људске комуникације похвала, учесници су имали прилику да примене и виде како ефективна похвала није само магловита реченица „добар посао“, већ да она даје информацију која помаже другима да одрже високо постигнуће и мотивише их да испуне или надмаше очекивања. На радионици је закључено да, иако је похвала једна од вештина комуникације коју је најлакше применити, најчешће је најмање у употреби, са образложењем да се похвала подразумева. Увидевши на личним примерима ефекат похвале, учесници су показали велику заинтересованост за употрбу ове технике у свом синдикалном раду.

С обзиром на то да у свакој међуљудској интеракцији постоји реалан ризик од неуспеха или неразумевања који је често последица лоше комуникације а не лоших намера, велика пажња на радионицама била је посвећена усвајању вештина које су од значаја за успостављање добрих међуљудских односа.