ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА РАД ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ САВЕТА

3.април 2019.године, Хотел „Метропол“ Београд

1Полазећи од чињенице да је социјални дијалог најбољи пут да се изађе из социјалних проблема и конфликата, а  са циљем да се да допринос и социјални дијалог подигне на виши ниво, како на нивоу Републике, тако и на нивоу локалне самоуправе - градова, у организацији Савеза самоталних синдиката Београда и Фондације „Фридрих Хеберт Штифтунг“-  одржан је Округли сто на ову тему.

Присуствовали су представници сва три социјална партнера на нивоу Републике и Града Београда, Ниша и Новог Сада.

О искуствима Републичког СЕС-а излагали су: Љубисав Орбовић, председник ССС Србије, Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Иван Ковачевић, заменик председавајућег Уније послодаваца Србије, а о искуствима у досадашњем  раду локалних СЕС-а  Града Београда и градова, изнели су: Томислав Бановић, председник ССС Београда, Драган Тодоровић, потпредседник ВССС Београда, Андреја Младеновић, помоћник градоначелника Града Београда, Жарко Шакић, члан СЕС-а Града Београда Уније послодаваца, Влада Гвозденовић, председник ССС Новог Сада, Славко Новаковић, Унија послодаваца Новог Сада,  и Оливера Бобић, председник ССС за Град Ниш. Изнети су добри и лоши примери функционисања социјално-економских савета, констатоване многе слабости у раду, али је заједничко мишљење и став да се подстакне не само јачање, већ и оснивање нових социјално-економских савета на локалном нивоу и унапреди њихов рад, како би се дијалогом  разматрала сва суштинска и важна питања. С тим у вези потребно је медијски још више промовисати њихов значај и важност.

Председник ССС Београда је истакао да социјални дијалог и СЕС на нивоу Града Београда функционише и да су многа важна питања за запослене и грађане Београда,  била предмет расправе. Такође, изузетно добар пример функционисања је СЕС Града Новог Сада.

Потребно је оснаживање постојећих и формирање нових локалних савета, јер би се њиховим активностима могле дати најбоље смернице шта да се уради на централном СЕС-у – на нивоу Републике. Дат је предлог да  Влада Републике Србије  напише препоруку локалним властима за поспешивање ове активности,

Социјални дијалог суштински није само питање државе послодаваца и синдиката, то је питање једног уређеног друштва, социјалног односа и равноправног положаја сваког запосленог и грађанина. Држава мора имати дугорочне планове и не сме ад-хок давати решења како то намеће ЕУ, ММФ, светске банке, одређене интересне групе, Америчка привредна комора итд., већ у свим договорима и правцима њихове реализације, мора постојати договор сва три социјална партнера.

Да би у наредном периоду дошло до унапређења рада локалних СЕС-а потребно је:

  • јачање капацитета локалних самоуправа за социјални дијалог кроз едукацију,
  • јачање капацитета послодаваца стварањем респектабилних послодавачких организација које ће бити репрезентативне  Укључивање у социјални дијалог  Привредну комору Србије, Америчку привредну комору, Савез страних инвеститора и сл.
  • измена законске регулативе која ће стимулисати послодавце да учествују у социјалном дијалогу,
  • обезбеђивање  финансијских средстава за рад социјално-економских савета,
  • јаче ангажовање сва три социјална партнера у предлгању тема и активности на њиховој реализацији.