ОДРЖАНА СЕДНИЦА ВЕЋА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА

Поред чланова Већа Савеза самосталних синдиката Београда у раду су учествовали председавајући, као и секретар Социјално – економског савета Града Београда јер је анализиран рад СЕС-а у протеклом периоду.

Констатовано је да су покренута врло важна питања и проблеми који се тичу запослених, пензионера и свих грађана Београда.

Нека питања су још увек отворена и у поступку изналажења решења а ово трипартитно тело ће покушати да новом методологијом рада постане још ефикаснији у решавању проблема.

Најављен је Округли сто у организацији Социјално – економског савета Града Београда на теме:
-    Унапређење социјалног дијалога,
-    Безбедност и здравље на раду запослених у Београду.

Како је приоритетан и трајни задатак Синдиката побољшање материјално – социјалног положаја запослених и пензионера и ова проблематика је била предмет расправе на седници.
Иако има одређеног помака још увек је социјално – материјални положај запослених незадовољавајући.

Дат је апел да се кроз адекватна законска решења и њихову примену утиче на његово побољшање и омогући достојан живот.  Да се пре свега примењује Закон о минималој заради. С обзиром да минимална зарада треба да обезбеди егзистенцијалне и социјалне потребе запосленог и његове породице она не сме да буде нижа од износа минималне потрошачке корпе.

Изражено је незадовољство што није прихваћен захтев Синдиката на СЕС-у РС за повећање минималне цене рада по часу од 10%.

Веће Савеза самосталних синдиката Београда покренуће иницијативу преко Савеза самосталних синдиката Србије за измену поступка утврђивања минималне цене рада, с обзиром да се не полази од квантитативног утицаја сваког појединачног параметра дефинисаног чланом 112. Закона о раду.

На овој седници донета је Одлука да се Савез самосталних синдиката Београда кандидује за домаћина Конференције Синдиката главних градова Европе 2021. године.