Повереништва

Дечанска бр. 14 | 11000 Београд  |  Тел. 3231 – 532 и 3241 – 335  |  Факс 3232 – 943

ПОВЕРЕНИЦИ ПОВЕРЕНИШТАВА ЗА ВИШЕ ГРАДСКИХ ОПШТИНА


  Савски венац
  Врачар
  Палилула
  Вождовац

Чукурановић Добривоје  
  Стари град
  Звездара

Комазец Јово  
  Земун
  Нови Београд

Станковић Драгољуб  
  Обреновац

Мијатовић Томислав  
  Раковица
  Сопот
  Чукарица

УРОШЕВИЋ ЗОРАН  
  МЛАДЕНОВАЦ

КАБИЋ ДРАГАН  
  СУРЧИН

ДЕЈАНОВИЋ ВЛАДИЦА  
  ЛАЗАРЕВАЦ

ЗАРИЋ ЗОРАН  
  ГРОЦКА

ТРИФУНОВИЋ АНДРИЈАНА  
  БАРАЈЕВО