ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ПРЕХРАМБЕНОЈ, ДУВАНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ И ВОДОПРИВРЕДИ


    Седници су присуствовали и  Драган Зарубица, председник РОСС-а, Томислав Бановић, председник ССС Београда, Драган Тодоровић и Жељко Каралејић, потпредседник  и секретар ВССС Београда.
    Разматрана су актуелна питања и проблеми у овој делатности. Обзиром да у јануару 2018.године истиче већина појединачних колективних уговора, започети су преговори у свим компанијама,  а стручна помоћ пружена је од стране ССС Београда и РОСС-а.
    Истакнуто је да је највећи проблем „Фриком“ из разлога, што је „Агрокор“ у специфичној ситуацији и послодавац још увек не прихвата да потпише КУ на рок од три године, него на  шест месеци.  ( вероватно због продаје „Фрикома“)